Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Sở Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

02/05/2024

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 15/4/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Cuộc họp do Ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

 

Xác định quy định vùng nuôi chim yến có tác động lớn đến kinh tế, xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng như có liên quan đến quản lý nhà nước của nhiều ngành, lĩnh vực như: đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…. Do đó, khi nhận được đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định gồm đại diện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp đã lắng nghe ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn có liên quan cũng như những ý kiến đề xuất, các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai quy định vùng nuôi chim yến vào thực tế. Đặc biệt là ý kiến của bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào nội dung dự thảo Nghị quyết.

Các ý kiến tại cuộc họp là cơ sở quan trọng để Sở Tư pháp đánh giá, xây dựng Báo cáo thẩm định gửi cơ quan chuyên môn, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo tính cụ thể, khả thi, hiệu quả khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và triển khai trong thực tế. Đồng thời, vẫn đảm bảo nội dung Nghị quyết phù hợp theo quy định pháp luật.

TRÂM HUỲNH

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn