Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

04/04/2017

 

Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Nơi ban hành
 

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/ND-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

   
 

Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đàm phán, ký kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại qua thực tiễn giải quyết tranh chấp các vụ việc tại một số trung tâm trọng tài thương mại

   
 

Tài liệu Pháp luật về thành lập, quản trị và phục hồi Doanh nghiệp

   
 

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)

   

91/KH-STP

Kế hoạch Tập huấn pháp luật cho doanh nghiệp năm 2018

10/7/2018 Sở Tư pháp

220/STP-XDKT

Triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

7/3/2018 Sở Tư pháp
 

Sổ tay pháp luật dành cho doanh nghiệp

   

67/KH-UBND

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

05/02/2018 UBND tỉnh An Giang
 

Danh sách Luật sư tại các tổ chức hành nghề

   
 

Danh sách Trung tâm tư vấn pháp luật

01/8/2017

Sở Tư pháp

1106/STP-XDKT

Thông tin danh sách luật sư

13/9/2017

Sở Tư pháp

02/CTrPH-STP-HHDN

Chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

02/8/2017 Sở Tư pháp
 

Văn bản pháp luật dùng cho doanh nghiệp khi bán tài sản để xử lý nợ

   
63/BC-STP

Báo cáo kết quả quý I năm 2017 thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020

07/4/2017 Sở Tư pháp

43/BC-STP

Báo cáo kết quả quý I năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

18/03/2017 UBND tỉnh
 

Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp (Paris Convention for the Protection of Industrial Property – Paris Convention)

   
 

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Agreement on trade - Related aspects of ipr - TRIPS)

   
37/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý chuyên ngành dành cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

21/01/2016

UBND tỉnh

113-KH-UBND

Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

08/3/2017 UBND tỉnh

158/KH-UBND

Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016

28/3/2016

UBND tỉnh

66/2008/NĐ-CP

Nghị định về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

28/5/2008 Chính Phủ

19/2012/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

31/7/2012

UBND tỉnh

157/2010/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

12/10/2010 Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp
 

Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

   

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn