Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về CCHC
Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về CCHC

15/12/2018

Số Văn bản Trích yếu Ngày ban hành

829 /KH-UBND

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2021

31/12/2020
696/KH-UBND

 Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

27/12/2016
697/KH-UBND

 Kế hoạch Rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017

27/12/2016
698/KH-UBND

 

 Kế hoạch Về việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017

27/12/2016

 

692/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

06/03/2017
848/QĐ-UBND

 

 Quyết định Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

15/03/2017
944/QĐ-UBND

 

 Quyết định Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

27/03/2017
1067/QĐ-UBND

 

 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn huyện Châu Phú

5/4/2017
1576/QĐ-UBND   

Quyết định về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

23/5/2017

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn