Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Huyện Chợ Mới sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2024
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Huyện Chợ Mới sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2024

03/05/2024

 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tư pháp quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, sáng ngày 05/04/2024, Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2024. Hội nghị do ông Lê Văn Son – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Tư pháp – chủ trì, cùng với sự tham dự của đội ngũ công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 18 xã, thị trấn.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị và được giải đáp nhằm làm rõ hơn các mặt công tác, kết quả đạt được trong 03 tháng đầu năm. Qua đánh giá, từ đầu năm đến nay, đội ngũ tư pháp thực hiện tốt việc tham mưu UBND cùng cấp xây dựng, triển khai, quán triệt các kế hoạch thực hiện những mặt công tác hành chính tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật... làm cơ sở thực hiện, kiểm tra, đôn đốc quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024. Hội nghị cũng trao đổi, lấy ý kiến và nắm bắt tâm tư của đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Thông tư 05/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Hoạt động tư pháp năm 2024 đã chủ động hơn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ quý I và quý II thay vì tổ chức thực hiện ở quý III, quý IV như những năm trước, tránh được việc bị động trong rà soát, xử lý những công việc cuối năm.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nêu lên hạn chế trong việc tham gia cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch và chứng thực trên Cổng Dịch vụ công tỉnh liên quan đến chỉ số Dịch vụ công trực tuyến và chỉ số Công khai minh bạch ở một vài địa phương vẫn còn thấp so với yêu cầu chung, cần được cải thiện trong thời gian tới.

Responsive image

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các hạn chế đã nêu trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Son đã nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp cần khẩn trương thực hiện ngay như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp với các ngành có liên quan... mới có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác tư pháp.

- Thứ hai, đa dạng hóa hình thức phổ biến, chú trọng hình thức phổ biến trực tiếp, riêng các xã, thị trấn trực tiếp tổ chức phổ biến cho đội ngũ tuyên truyền viên ít nhất 02 lần trong năm. Thực hiện tốt việc chuẩn bị cho Hội thi “Trưởng, phó khóm, ấp với công tác tuyên truyền pháp luật” tỉnh An Giang năm 2024 do Sở Tư pháp tổ chức.

- Thứ ba, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đúng theo lộ trình đã đề ra. Chú trọng xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Responsive image

Ông Lê Văn Son, Trưởng phòng Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

- Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Đề nghị mỗi xã, thị trấn chọn một phiên hòa giải điển hình để trao đổi, nghiên cứu, học tập trong đội ngũ hòa giải viên.

- Thứ năm, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, kiểm tra, xây dựng văn bản QPPL; thẩm định hồ sơ xử phạt VPHC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước ở địa phương.

- Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp. Rèn luyện, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với ngành Công an trong việc đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thứ bảy, tích cực tham gia phong trào thi đua khen thưởng của ngành Tư pháp pháp động gắn với xây dựng ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh.

Cuối cùng, đồng chí Lê Văn Son đề nghị sau Hội nghị này, mỗi cán bộ, công chức, trước hết lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tâm, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng ngành Tư pháp huyện Chợ Mới phát triển ngày càng vững mạnh./.

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn