Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác hành chính tư pháp năm 2023
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác hành chính tư pháp năm 2023

19/12/2023

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022; bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, công tác hành chính tư pháp năm 2023 đạt được nhiều kết quả nổi bật:

 

- Về công tác hộ tịch: triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở các văn bản pháp luật về hộ tịch, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; tăng cường triển khai thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch, Đề án 06 và liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính. Song song đó, đẩy mạnh thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã (04 lớp, 177 lượt đại biểu tham dự); duy trì thực hiện kiểm tra về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại 04 đơn vị cấp huyện, 06 đơn vị cấp xã, qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Về công tác quốc tịch: tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án trên địa bàn tỉnh đến 2025. Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở tư pháp và Công an tỉnh trong tra cứu, xác minh và cung cấp thông tin các hồ sơ về quốc tịch. Trong năm tiếp nhận 235 trường hợp yêu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam; đã giải quyết và trả kết quả xác nhận có quốc tịch Việt Nam 224 trường hợp. 

Responsive image

Hình: Phó Giám đốc Sở Trần Khánh Dân phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn nghiệm vụ công tác chứng thực năm 2023

- Về công tác chứng thực: tiếp tục triển khai quy định của pháp luật về chứng thực và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tổ chức 05 lớp tập huấn cho 564 lượt đại biểu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức phụ trách công tác chứng thực và văn thư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật tại các Phòng Tư pháp, đến nay, toàn tỉnh hiện có 49 cộng tác viên dịch thuật. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng video được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và các trang mạng xã hội (facebook, zalo,...), đến nay, số lượng hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã giải quyết tăng lên rõ rệt (Năm 2023 đạt 18.459 hồ sơ, tăng 17.459 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022).

- Về công tác nuôi con nuôi: tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Phối hợp Cục Con nuôi tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ con nuôi trong nước cho 153 lượt đại biểu là công chức hộ tịch cấp xã. Tổ chức kiểm tra công tác nuôi con nuôi trong nước tại 04 đơn vị cấp xã, qua đó, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, sai sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại địa phương. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 03 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Về công tác lý lịch tư pháp: tiếp nhận 12.053 hồ sơ (So với cùng kỳ 2022 tăng 11.7%); trả kết quả 11.513 hồ sơ (So với cùng kỳ 2022 tăng 12.5%). Đẩy mạnh công tác truyền thông trong hướng dẫn, triển khai thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều phương thức: xây dựng video; biên soạn, in ấn và cấp phát tờ gấp; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin vào hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp

- Về công tác bồi thường nhà nước: triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên công tác bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tập trung bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước (02 lớp với tổng số 186 lượt đại biểu tham dự). Duy trì thực hiện kiểm tra định kỳ công tác bồi thường nhà nước đối với 02 đơn vị cấp huyện, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương và ý thức trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình thực thi công vụ. Tham mưu thực hiện Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ bồi thường nhà nước với tổng số 394 thành viên. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh các trường hợp đề nghị hướng dẫn, yêu cầu giải quyết bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tập thể Sở Tư pháp vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen về thành tích 05 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Responsive image

Hình: Tập huấn nghiệp vụ về công tác Bồi thường nhà nước năm 2023

- Về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm: Triển khai kịp thời Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang. Đẩy mạnh hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh thông qua việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ).

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực hành chính tư pháp đạt hiệu quả nâng cao trong năm 2023 đã góp phần hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phục vụ nhu cầu của người dân liên quan đến thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đã đóng góp tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang./.

NGUYỄN THỊ LINH

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn