Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cai nghiện ma túy tại gia đình được quy định như thế nào?)
Giải đáp pháp luật

Cai nghiện ma túy tại gia đình được quy định như thế nào?)

25/08/2022

Hỏi: Anh T. là người nghiện ma túy, sau khi được người thân trong gia đình động viên, khuyên bảo, anh T. quyết tâm tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình để trở lại cuộc sống bình thường, kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống.

Vậy anh T. muốn biết quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình như sau:

- Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là việc người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

- Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn (gồm: 1. Tiếp nhận, phân loại; 2. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; 3. Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách) được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

-Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách nhiệm sau đây:

Một là, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

Hai là, nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

Để cụ thể các quy định trên, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ hướng dẫn như sau:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác định một người bị nghiện ma túy, thì người đó phải đăng ký với UBND cấp xã nơi người đó cư trú về việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký, Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

- Khi kết thúc thời hạn cai nghiện tự nguyện, người được phân công theo dõi, quản lý người cai nghiện đánh giá kết quả cai nghiện tự nguyện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

- Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được gửi 01 bản cho người cai nghiện ma túy, và 01 bản gửi Cơ quan công an cấp xã để thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy./.

PHÒNG PBGDPL

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn