Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Danh bạ
Danh bạ ĐT và Hộp thư điện tử

Danh bạ

25/12/2018

 

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1

Cao Thanh Sơn

Giám đốc 3.600.803 ctson@angiang.gov.vn
2 Trần Công Lập

Phó Giám đốc

3.606630

tclap@angiang.gov.vn
3

Trịnh Tuấn Ngọc

Phó Giám đốc

3.605.288

ttngoc@angiang.gov.vn

II. Văn phòng Sở

3.859.483

Fax: 3.859.483

 
1

Tô Thị Thu Thủy

Chánh Văn phòng

3.602.062

tttthuy@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thị Kim Hương

Phó Chánh Văn phòng

 

htkhuong01@angiang.gov.vn

3 Đỗ Minh Trung

Phó Chánh Văn phòng

 

dmtrung@angiang.gov.vn

4 Đinh Thị Thanh Trang

Kế toán trưởng

 

dtttrang05@angiang.gov.vn

5

Đặng Thị Hồng Hạnh

Thủ quỹ  

dthhanh@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Quốc Hưng

Chuyên viên

 

nqhung03@angiang.gov.vn

7

Thi Anh Tuấn

CNTT   tatuan01@angiang.gov.vn
8

Bùi Thị Tú Anh

Văn thư  

bttanh@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Thị Vững

Phục vụ    
10

Tô Trọng Hữu

Bảo vệ    
11 Vũ Hải Thiện

Tài xế

   
III. Thanh tra Sở

3.957.304

 
1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng

 

ntbngoc01@angiang.gov.vn

2

Lê Ngọc Thành

Thanh tra viên

 

lnthanh@angiang.gov.vn

3

Lâm Nghĩa Nhân

Chuyên viên

 

lnnhan@angiang.gov.vn

IV. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật

3.957.476

 
1

Nguyễn Văn Thơm

Trưởng phòng  

nvthom@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

 

nthang@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Thị Trâm

Chuyên viên  

httram@angiang.gov.vn

4

Bùi Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

btpthao@angiang.gov.vn

5

Neàng Thị Ti Qui

Chuyên viên

 

nttqui@angiang.gov.vn

6

Trần Quang Nhật

Chuyên viên

 

tqnhat01@angiang.gov.vn

7 Đỗ Thanh Hằng Chuyên viên  

dthang01@angiang.gov.vn

VI. Phòng Hành chính tư pháp

3.856.552

 
1

Đặng Thị Mỹ Bình

Trưởng phòng

 

dtmbinh@angiang.gov.vn

2

Trương Thị Tơ

Phó Trưởng phòng

 

ttto@angiang.gov.vn

3

Châu Ngọc Tiếp

Chuyên viên

 

cntiep@angiang.gov.vn

4

Trương Thị Như Hoa

Chuyên viên

 

ttnhoa@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Bích Huệ

Chuyên viên

 

ntbhue@angiang.gov.vn

6

Trần Kỳ Toàn

Chuyên viên

 

tktoan@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên

 

ntlinh04@angiang.gov.vn

VII. Phòng Bổ trợ tư pháp

3.853.835

 
1

Nguyễn Thị Thuý Vi

Trưởng phòng

 

nttvi01@angiang.gov.vn

2

Võ Anh Thư

Phó Trưởng phòng   vathu@angiang.gov.vn
3

Nguyễn Văn Tình

Chuyên viên

 

nvtinh@angiang.gov.vn

4 Nguyễn Bình Hòa Phú

Chuyên viên

 

nbhphu@angiang.gov.vn

5

Dương Thị Thu Oanh

Chuyên viên

 

dttoanh@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Chuyên viên

 

ntmthoa@angiang.gov.vn

VIII. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

3.953.272

 
1

Nguyễn Hoà Hiệp

Phó Trưởng phòng

 

nhhiep@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Lê Hiền

Chuyên viên

 

nlhien@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn An

Chuyên viên

 

nvan06@angiang.gov.vn

X. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

3.857.762

Fax: 3.952.351

 
1

Phan Văn Hùng

Giám đốc

3.956.446

pvhung01@angiang.gov.vn

2

Hà Quang Vân

   

hqvan@angiang.gov.vn

3

Lương Minh Hoàng

   

lmhoang@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Minh Hiền

    nmhien02@angiang.gov.vn
5

Văng Thị Vân

   

vtvan@angiang.gov.vn

6

Phạm Thanh Ái Duyên

   

ptaduyen@angiang.gov.vn

7

Lê Huệ Minh

   

lhminh02@angiang.gov.vn

8

Trần Phước Tài

     
9

Lê Hồ Bích Hằng

   

chinhanhtgpl01@gmail.com

10

Đỗ Khoa Khôi

    dkkhoi@angiang.gov.vn
11

Trần Thị Cẩm Sách

    ttcsach@angiang.gov.vn
12

Phan Thị Hương Giang

     
XI. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

3.857.763

6.250.275

 
1

Đặng Nguyễn Hồng Châu

Giám đốc  

dnhchau@angiang.gov.vn

2

Lưu Đức Thọ

Phó Giám đốc  

ldtho@angiang.gov.vn

3

Lâm Thị Mỹ Hằng

Phó Trưởng phòng TCHC

 

ltmhang@angiang.gov.vn

4

Văn Thị Ngọc Hồng

Kế toán  

vtnhong@angiang.gov.vn

5

Trần Thị Mai Phương

Chuyên viên  

ttmphuong01@angiang.gov.vn

6

Lê Thanh Tùng

Chuyên viên

  lttung05@angiang.gov.vn
7

Lê Bá Ngàn

    lbngan@angiang.gov.vn
8

Nguyễn Quốc Lượng

    nqluong@angiang.gov.vn
XI. Phòng Công chứng số 1

3.853.799

3.605.055

Fax: 3.952.071

 
1

Lý Đăng Nghĩa

Trưởng phòng

 

ldnghia@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hà

Kế toán  

ntha@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Minh Khoa

Chuyên viên  

nmkhoa@angiang.gov.vn

4

Lưu Hoàng Nam

Chuyên viên

 

lhnam01@angiang.gov.vn

5

Trần Hải Phương

Thủ quỹ - Văn thư  

thphuong01@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

nthue02@angiang.gov.vn

XII. Phòng Công chứng số 2

3.867.277

Fax: 3.865.931

 
1

Quách Bảo Châu

Trưởng phòng  

qbchau@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

lttha@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Đào Huyên

Kế toán

 

ltdhuyen@angiang.gov.vn

4

Châu Thị Mai Trinh

Chuyên viên

 

ctmtrinh@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thạch

Chuyên viên

 

nvthach@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên

  ntbinh04@angiang.gov.vn
7

Nguyễn Thanh Cao

Chuyên viên

  ntcao@angiang.gov.vn

 

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn