Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Triển khai Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Triển khai Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp

20/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 21/12/2021; trong đó tài liệu Hội nghị bao gồm Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021.

Nay Sở Tư pháp gửi đến Quý Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 để nghiên cứu và tiếp thu những giải đáp của Bộ Tư pháp, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.

Xem Công văn số 1808/STP-VP ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Tư pháp về triển khai Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp

        Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021

         

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn