Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp An Giang giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Sở Tư pháp An Giang giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

Ngày 27/7/2023, được sự chấp thuận, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và trên cơ sở thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác trong 6 tháng đầu năm 2023. 

Responsive image
 

Hội nghị do ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì và sự tham dự của các đồng chí thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các đồng chí đại diện, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp là Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và các đồng chí trong Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Responsive image
 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác này đối với 04 địa phương cấp huyện và 16 địa phương cấp xã trên địa bàn 04 huyện, thành phố (huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành, thành phố Châu Đốc).

Đồng thời, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận xoay quanh việc đóng góp ý kiến cho các dự thảo được trình bày tại Hội nghị và nêu sáng rõ hơn các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình cũng như những phương hướng trong thời gian tới.

Responsive image
 

Kết luận Hội nghị, ông Cao Thanh Sơn đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

Một là, thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Cơ quan thường trực Hội đồng với các thành viên Hội đồng. Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nhất là cho đối tượng đặc thù, yếu thế; nghiên cứu giải pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia, đóng góp vào công tác PBGDPL.

Hai là, tiếp tục triển thực hiện hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm 2023 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tác động trực tiếp đến quyền lợi ích người dân, doanh nghiệp do mỗi cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo.

Ba là, Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bốn là, các ngành các cấp duy trì thường xuyên tầng suất hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về đất đai, dân sự; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng...

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành lớn, khó giải quyết; giữ vững và nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.

Đồng thời, ông Cao Thanh Sơn còn đề nghị bộ phận Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp duy trì việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả./.

BÍCH NGỌC

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn