Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp tại các xã, phường
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp tại các xã, phường

02/10/2023

 Nhằm nâng cao hoạt động công tác tư pháp cơ sở, Phòng Tư pháp ban hành Kế hoạch số 139/KH-PTP ngày 01/3/2023 kiểm tra công tác Tư pháp năm 2023. Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra hồ sơ thực tế tại 14/14 xã phường đối với tất cả các lĩnh vực Tư pháp: Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chứng thực; hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp với Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính thị xã kiểm tra việc thực hiện nội dung cải cách thể chế tại 6/14 xã, phường.

Responsive image

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Tân Thạnh

Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu và thành phần tham dự theo yêu cầu làm việc của Đoàn kiểm tra. Lãnh đạo các xã, phường đã có sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hộ tịch, chứng thực. Ngay từ đầu năm, UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực tư pháp để triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân góp phần giải quyết các thủ tục hành chính liên quan về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đúng thời hạn.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp một số nơi cũng còn nhiều hạn chế như: công tác tuyên truyền PBGDPL chưa bám sát kế hoạch, hồ sơ lưu trữ văn bản chỉ đạo không đầy đủ; công tác chứng thực nhất là chứng thực các hợp đồng giao dịch còn sai sót; công tác hộ tịch còn sai sót về việc sửa chữa trong sổ không đúng quy định, một số thủ tục còn chưa đầy đủ hồ sơ chứng minh; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính quyết định xử phạt không đúng mẫu… Qua kiểm tra, Phòng Tư pháp kịp thời phát hiện, yêu cầu địa phương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhằm giúp các xã, phường tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng thời góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện công tác tư pháp ở địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

KỲ DUYÊN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn