Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

An Giang – Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả nổi bật
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

An Giang – Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả nổi bật

15/12/2023

Trên cơ sở Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Qua quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả nổi bật như sau: 

Responsive image

Đ/c Lê Văn Phước – UVTV, Phó CT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị

Vai trò điều hành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được ghi nhận ngày càng rõ nét. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh với 40 thành viên; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố với 323 thành viên.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động Hội đồng một cách hiệu quả như: Xây dựng kế hoạch hoạt động để định hướng tốt hơn công tác PBGDPL cho cả năm 2023, ban hành kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL được giao, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tập trung tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực tế tại 04 đơn vị cấp huyện (huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành và thành phố Châu Đốc) và 14 đơn vị cấp xã.

Lực lượng báo cáo viên pháp luật được các cấp quan tâm rà soát, kiện toàn về số lượng, chất lượng. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 217 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 209 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.020 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho 578 lượt báo cáo viên pháp luật tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống công đoàn và đại diện một số Phòng, ban ngành cấp huyện.

Kết quả, trong năm các ngành, các cấp đã thực hiện 7.490 cuộc tuyên truyền miệng với 357.703 lượt người tham dự; tổ chức 79 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 73.285 lượt người dự thi; phát hành 548.035 tài liệu pháp luật miễn phí, trong đó đăng tải trên Internet 44.892 tài liệu tuyên truyền.

Hoạt động PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả: Trong năm 2023, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang đã thực hiện và phát sóng 1.000 tin, phóng sự phát thanh và 1.400 tin, phóng sự truyền hình liên quan đến hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Các Sở, ngành tiếp tục duy trì phối hợp thực hiện các chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang như: Chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc”, Chuyên mục “Cải cách hành chính”, Chuyên mục “Họp thư bạn xem đài”, Chuyên mục “Pháp luật – chính sách”, Tiết mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Tiết mục “Chuyển đổi số và truyền thông”… Ngoài ra, nhiều sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì các hình thức PBGDPL trên Báo An Giang; hệ thống truyền thanh cơ sở; tin nhắn điện thoại; Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; mạng xã hội; tuyên truyền bằng xe lưu động… để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham khảo, chủ động tìm hiểu pháp luật; Một số mô hình PBGDPL tiếp tục được triển khai có hiệu quả như: “Thắp sáng lộ giao thông”, “Camera an ninh”, “Rủ nhau làm tốt ở xóm Chăm”, “Câu lạc bộ xe honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Tiếng loa 20 giờ”, “Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo cho con can phạm nhân”, “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh”…

Responsive image

Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng đội dự thi

Bên cạnh đó, Ngày pháp luật cũng được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh định hướng trọng tâm bằng việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023. Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Tọa đàm chuyên đề phòng, chống hoạt động “Tín dụng đen” phát sóng rộng rãi (3 đợt: ngày 31/3/2023; ngày 19/4/2023 và ngày 22/4/2023) trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Tổ chức hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 thu hút nhiều lượt người tham dự; Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật thông qua nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị, cuộc thi trực tuyến, Hội thi, toạ đàm, treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và trên các trục đường chính; đăng tải văn bản pháp luật trên mạng nội bộ, Cổng Thông tin điện tử của đơn vị; mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube)…

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm, hằng năm, UBND tỉnh phát động thi đua nhằm tạo động lực và nâng cao kết quả hòa giải thành trên toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Hòa giải viên ở cơ sở (với 464 lượt người tham dự). Năm 2023 là năm đánh dấu quá trình 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, bên cạnh tổ chức hoạt động tổng kết theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu UBND tỉnh  tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh An Giang lần thứ 6 năm 2023 với sự tham gia của 11 đội dự thi và 139 cổ động viên. Từ đó, lựa chọn Đội dự thi tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - 2023 khu vực phía Nam. Tại địa bàn cấp huyện, các Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 2.131 vụ việc, hòa giải thành 1.968 vụ việc, trung bình đạt tỷ lệ 92,4% (So cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ hòa giảm thành tăng 0,4%). 

Responsive image

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội dự thi đạt thành tích cao

Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, cụ thể như: Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023; trên cơ sở đó, Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, trong năm 2022, có tổng số 154/156 xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 98,72% (tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2021). Các Quyết định công bố kết quả về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố được đăng trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện theo đúng quy định (trước ngày 10/02/2023). Năm 2023, các địa phương cấp huyện đang khẩn trương đôn đốc cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng và rà soát, đối chiếu với quy định về điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để tiến hành các quy trình, thủ tục công nhận đúng tiến độ.

Nhìn chung, công tác PBGDPL được các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Vai trò điều hành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ngày càng được phát huy. Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng được xác định rõ ràng, phân công cụ thể. Nhờ vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả nổi bật trong năm./.

BÍCH NGỌC

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn