Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Đảng ủy Sở Tư pháp An Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Đảng ủy Sở Tư pháp An Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025

31/07/2023

Chiều ngày 25/7/2023, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở Tư pháp đã quan tâm xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quyết định phân công công tác đối với từng Đảng ủy viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Responsive image
 

Đến nay, Đảng bộ Sở Tư pháp hoàn thành 08/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực công tác tư pháp như xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; công tác hành chính tư pháp; phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp đã trực tiếp dự thảo Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 26/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW , ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc thực hiện chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06, Dự án về số hóa và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần giúp Sở Tư pháp duy trì thứ hạng cao về thực hiện chỉ số cải cách hành chính. 

Trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú như: Tuyên truyền qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt Ngày Pháp luật, kể truyện về Bác, nghiên cứu tài liệu tuyên truyền, đăng tải nhiều bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên, quần chúng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm.

Responsive image
 

Đảng ủy quan tâm ban hành Kế hoạch tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn mới; ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025. Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đảng viên, củng cố kịp thời cấp ủy cho các chi bộ. Kịp thời xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025 trong toàn Đảng bộ Sở Tư pháp và triển khai thực hiện phong trào bằng những tiêu chí cụ thể, rõ ràng. 

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao thành tích, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đã qua của Đảng bộ Sở Tư pháp, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý; việc thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là lấy ý kiến hiệp y kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ và có giải pháp thực hiện hiệu quả từng chỉ tiêu; gắn chặt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan với nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ và Đảng ủy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chú trọng quan tâm và đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi trước hoặc song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan. Tiếp tục lãnh đạo chi bộ, đảng viên thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp hoạt động hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, đồng chí Cao Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu toàn thể đảng viên tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

MINH TRUNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn