Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Những kết quả tổ chức và hoạt động hành nghề Luật sư năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông tin khác

Những kết quả tổ chức và hoạt động hành nghề Luật sư năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

15/12/2023

Sau 15 năm triển khai thi hành Luật Luật sư (từ 01/01/2007 đến 31/12/2022), tổ chức và đội ngũ Luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang được củng cố, kiện toàn; bước đầu hoạt động ổn định, chất lượng ngày càng được nâng lên. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động luật sư có vị trí, vai trò quan trọng hơn trước. Hoạt động luật sư đem lại sự an toàn pháp lý cho hoạt động tố tụng, liên quan trực tiếp đến việc tranh tụng tại Tòa án nhân dân các cấp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, đặc biệt là hạn chế việc lạm quyền, bức cung, nhục hình, mớm cung . . . dẫn đến oan sai trong hoạt động tố tụng. Đồng thời, tạo được sự tin tưởng, uy tín nhất định trong việc tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tính đến 12/2023, trên địa bàn tỉnh hiện có 43 tổ chức hành nghề luật sư (gồm 34 văn phòng luật sư và 09 Công ty Luật). Tổng số luật sư tính đến thời điểm hiện tại là 93 luật sư, trong đó: Đang hoạt động: 83 luật sư; đang hành nghề với tư cách cá nhân: 06 luật sư; chưa thành lập, tham gia thành lập, làm việc theo hợp đồng lao động, đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn 03 năm sau khi tổ chức hành nghề luật sư giải thể hoặc dừng hoạt động: 04 luật sư.

Trong năm 2023, 41/43 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, đã thực hiện 597 vụ việc (Trong đó: Vụ việc tranh tụng là 365, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác là 160 vụ việc; số việc trợ giúp pháp lý là 72 việc). Tổng doanh thu là 4.107.289.442 đồng, đã nộp thuế: 415.656.651 đồng.

Responsive image

Đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh An Giang, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp cùng với Đoàn Luật sư tỉnh duy trì định kỳ hàng quý để kịp thời trao đổi những nội dung có liên quan trong quản lý, cụ thể như: Trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư trong hoạt động tố tụng; hoạt động tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư năm 2023; công tác kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; hướng dẫn Tập sự hành nghề Luật sư và công tác chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tập sự hành nghề Luật sư; một số nội dung khác về quản lý tổ chức và hoạt động của Luật sư, hoạt động của Đoàn Luật sư. Đặc biệt, Lãnh đạo Sở và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã trao đổi bàn bạc nhiều nội dung kịp thời chuẩn bị Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ X, giai đoạn (2024 – 2028) vào quý I/2024.

Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 05 trường hợp; cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam cho 07 trường hợp (trong đó: 01 Văn phòng luật sư; 01 Công ty Luật TNHH; 05 chi nhánh Công ty luật); ban hành 02 Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cho luật sư và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho khoảng 100 lượt người tham dự, chủ yếu là: Luật sư tỉnh An Giang, một số luật sư tỉnh lân cận và Hội viên Hội Luật gia tỉnh; Hội viên Chi Hội Luật gia Sở Tư pháp; Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; Tư vấn viên pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh, công chức, viên chức Sở Tư pháp; Tiến hành 08 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư đối với 08 Văn phòng Luật sư gồm: Châu Đốc, Hùng Đức, Quách Phong, Yến Nam, Nguyễn Trần, Văn Phúc, Thiên Dũng, Trần Văn Nghĩa. Kết quả, thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý 1 số tổ chức hành nghề luật sư có vi phạm.

Responsive image

Đồng chí Trần Công Lập – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại cuộc họp định kỳ quý III, giữa Lãnh đạo Sở Tư pháp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

Công tác tự quản và xây dựng tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư: Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư điều hành hoạt động của Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012); xây dựng Nội quy Đoàn luật sư tỉnh trên cơ sở Điều lệ Liên Đoàn luật sư Việt Nam, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm năm 2016 và đang lấy ý kiến luật sư thành viên để sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư. Việc gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quản lý thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định Luật Luật sư. Ngoài ra, Đoàn Luật sư phụ trách trực tiếp việc quản lý danh sách người đăng ký tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số người đăng ký tập sự hành nghề luật sư là 18 người. Tổng số Luật sư là đảng viên hiện tại là 52/93 Luật sư (chiếm 55,55%). Sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn Luật sư là 07 Đảng viên. Công tác phát triển  đảng trong đội ngũ luật sư đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhìn chung, những năm qua được sự quan tâm tích cực của Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, số lượng, chất lượng đội ngũ Luật sư và Tổ chức hành nghề Luật sư trong tỉnh có bước phát triển, doanh thu bình quân tăng đều qua các năm; mặc dù doanh thu của các Tổ chức hành nghề Luật sư những năm qua không lớn, nhưng về cơ bản đội ngũ luật sư An Giang đã bảo đảm thực hiện 100 % vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; góp phần tích cực vào công tác bổ trợ tư pháp, ổn định tình hình an ninh trật tự chung trong tỉnh, giúp thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển, từng bước cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân công dân biết hướng tới mục tiêu sống theo hiến pháp và pháp luật./. 

MỸ THOA

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn