Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thông tin khác

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

20/02/2023

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17/02/2023 về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó vào lúc 08 giờ, ngày 03/03/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Thành phần tham dự gồm: Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Responsive image

(Ảnh minh họa)

Hội nghị lần này lấy ý kiến đóng góp đối với các nội dung trọng tâm như sau:

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Qua tổ chức hội nghị lần này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi); phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

(Nguồn: Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17/02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

NGUYỄN HÙNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Warning

Warning

No presentation template found for content: ‭sotuphap-lib/sotuphapsite/sa-noi-dung/sa-tintucsukiem/sa-thong tin khac/74811bdb-243f-4359-886f-f4cbd9671b96‭

 
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn