Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Những nổ lực khi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
Thông tin khác

Những nổ lực khi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên

07/03/2023

Mỹ Khánh là xã nông thôn mới và lộ trình đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị của xã tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu của Đảng và nhà nước giao, đặc biệt là sự đồng thuần và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã.

Riêng công tác thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, hàng năm UBND xã đều ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”; văn bản hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa giải, đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng được chú trọng triển khai và tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên và tham dự tập huấn của cấp trên. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên đài phát thanh của xã … nhằm chuyển tải kịp thời chính sách, văn bản pháp luật mới đến các hòa giải viên, cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật để phục vụ công tác hòa giải của các hòa giải viên và hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn xã.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác hòa giải, trong các năm qua UBND xã đã chỉ đạo và triển khai thực hiện, góp phần giải quyết trực tiếp những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp trong nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình no ấm, hạnh phúc.

Responsive image
 

Định kỳ hằng năm UBND xã tổ chức tốt 01 buổi Hội nghị triển khai Luật hòa giải ở cơ sở và các tình huống tranh chấp cũng như phương hướng vận dụng pháp luật để giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an xã tổ chức 01 buổi hội nghị cho các đối tượng đặt thù với nội dung phổ biến Hiến pháp, pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật về đặc xá nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương và 02 điểm tư vấn pháp luật cho người dân có nhu cầu tư vấn.

Ngoài ra, UBND xã đã tổ chức 01 hội thi tìm hiểu pháp luật đã tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác hòa giải ở cơ sở. Nhằm góp phân nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức.

Thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở mang lại hiệu quả trong cộng đồng dân cư đã phát huy tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cộng đồng dân cư, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhằm giúp hòa giải viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, khắc phục hạn chế trong hoạt động hòa giải.

Được sự quan tâm chỉ đạo từ Đảng ủy xã nên sự phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã rất tích cực. Từ đó hoạt động hoà giải ở cơ sở đã được củng cố về tổ chức và hoạt động; trình tự thủ tục bầu tổ trưởng và thành viên tổ hòa giải được thực hiện theo quy định của Luật. Hiện nay, toàn xã có 04 tổ hòa giải với 20 hòa giải viên và củng cố, kiện toàn 01 tổ hòa giải ấp Bình Hòa 1. Đồng thời, đã bầu 07 hòa giải viên ở 04 tổ hòa giải.

 Từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn xã đã tiến hành hòa giải 37 vụ việc, trong đó hòa giải thành 37 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc chi kinh phí hòa giải thành và kinh phí hoạt động các tổ hòa giải theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh An Giang Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND xã đã thực hiện tốt việc chi kinh phí hòa giải thành và kinh phí hoạt động tổ hòa giải đến nay với tổng số tiền 12.200.000đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thành phố và UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, hoạt động của các tổ hoà giải và hoà giải viên. Công chức Tư pháp đã tham mưu cho UBND xã biên soạn các đề cương, tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các hoà giải viên, nội dung tập huấn gồm các lĩnh vực: Luật Hòa giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân - gia đình, khiếu nại, tố cáo, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,… Thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động hoà giải của các tổ hòa giải về hồ sơ và sổ cập nhật theo dõi công tác hòa giải tại các tổ hòa giải. Qua đó, UBND xã đã ghi nhận các tổ thực hiện tốt công tác lưu trữ và cập nhật sổ hòa giải đầy đủ theo quy định.

Nhìn chung việc thực hiện tốt công tác hòa giải khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải; khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải; tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải, thể hiện đúng bản chất của hòa giải ở cơ sở là tự nguyện, tự quản.

 

TRÚC HỒNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn