Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết quả 02 năm thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thông tin khác

Kết quả 02 năm thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

02/05/2024

Trên cơ sở Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, để tổ chức triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, trong 02 năm (2022 - 2023), UBND tỉnh An Giang đều có ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, ban hành các Quyết định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có các chỉ tiêu, tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật).

 

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi và  ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hằng năm tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh An Giang luôn ở mức cao. Năm 2022 đạt 98,72%; Năm 2023 đạt 95,51%.

Nhằm hướng dẫn kịp thời các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh về cách tính điểm, thành phần và cách thức lập hồ sơ minh chứng theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn với tổng số 338 lượt người tham dự. Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 23 lớp tập huấn với 1247 lượt người tham dự.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật

- Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, phát hành 340 cuốn tài liệu tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và các tài liệu về hồ sơ minh chứng liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022, 2023; Tiếp nhận và cấp phát 167 cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật biên soạn gửi đến công chức phụ trách công tác từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tại cấp huyện, biên soạn và cấp phát 1.610 tài liệu về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức đăng tải tài liệu về công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Responsive image
 

Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở địa phương, Sở Tư pháp thường xuyên tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai đánh giá, cập nhật hồ sơ minh chứng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm; Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện và duy trì, nâng chất kết quả thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao với các xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời ghi nhận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Responsive image

Sở Tư pháp tham gia đoàn thẩm định hồ sơ minh chứng xã nông thôn mới kiểu mẫu Vĩnh Trạch

Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong việc duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Theo đó:

- Năm 2022 số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là : 154/156 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 98,72%.

- Năm 2023 số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là : 149/156 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 95,51%

- Số xã đạt chuẩn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh An Giang tăng lên theo từng năm. (Năm 2022 có 29 xã đạt chuẩn xã nông nông mới nâng cao; năm 2023 có342 xã đạt chuẩn xã nông nông mới nâng cao)

Việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đồng thời, thông qua đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn, góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhìn chung, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang luôn được được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh An Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay cũng là một trong những chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh./.

HOA AN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn