Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố long xuyên
Điểm tin pháp luật

Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố long xuyên

20/05/2024

 

Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các đơn vị, xác định vai trò tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục thành phố Long Xuyên kịp thời triển khai các văn bản được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Gồm 9 Luật và 11 Nghị quyết:

* 9 Luật

1. Luật Căn cước

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

4. Luật Nhà ở (sửa đổi)

5. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự

6. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

7. Luật viễn thông (sửa đổi)

8. Luật Đất đai (sửa đổi)

9. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

* 11 NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đốii với người giữ chức vụ do do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

2. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

3. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

5. Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

6. Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

7. Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”

8. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến hết nhiệm kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

9. Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

10. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

11. Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đề nghị các Phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố và UBND xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan thường trực Hội đồng; tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức PBGDPL trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của các phương tiện thông tin điện tử; Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; Mạng xã hội tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

TRÚC HỒNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn