Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước đây
Điểm tin pháp luật

UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước đây

07/08/2023

Ngày 26/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn số 942/UBND-TH yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát lập danh mục TTHC có thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC trước đó phục vụ việc tái sử dụng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương “Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả”.

Qua kiểm tra trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-index-tinhthanhpho-mucdosohoa.html), tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa chỉ thể hiện 04 hồ sơ (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 25/7/2023). Để đẩy mạnh tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

- Sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương rà soát, cung cấp danh mục thủ tục hành chính (cả 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có thành phần hồ sơ đầu vào là kết quả của thủ tục hành chính trước đó, phục vụ lưu vào kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công và tái sử dụng. Danh mục gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/8/2023 để cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (mẫu đính kèm).

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổng hợp, cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, xây dựng Video clip hướng dẫn cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để theo dõi trước ngày trước ngày 15/8/2023.

- Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận, ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử) để trả và lưu vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Hàng tuần, báo cáo kết quả thực hiện đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị để theo dõi và chỉ đạo.

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công theo dõi, đôn đốc, thống kê và báo cáo hàng tuần với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc số hóa và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn: Công văn số 942/UBND-TH ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn