Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
Điểm tin pháp luật

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

27/10/2023

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện Công văn số 81/TCTCCTTHC ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý phản ánh kiến nghị và thông tin báo chí về quy định, thủ tục hành chính có liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp, ngày 27 tháng 10 năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1413/UBND-TH về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

- Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai trong đơn vị có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ và Công văn số 887/UBND-TH ngày 19 tháng 07 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý Lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý nhân sự thuộc phạm vi quản lý; Chấm dứt tình trạng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong trường hợp pháp luật không quy định là thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cư trú trên trên địa bàn tỉnh về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Định kỳ hàng quý tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện theo yêu cầu của Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác này.

Nguồn: Công văn số số 1413/UBND-TH ngày 27 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn