Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ
Điểm tin pháp luật

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ

07/08/2023

Ngày 20/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND-TH chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính Phủ.

 

Theo đó, để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung Chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở, ban, ngành tỉnh

+ Tiếp tục rà soát, cắt giảm những thủ tục hành chính chính, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị đối với các quy định trong văn bản của địa phương, tham mưu UBND kiến nghị, đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính chính, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp đối với các quy định trong văn bản của Trung ương.

+ Tuyệt đối không tham mưu ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân; trường hợp đã ban hành thì phải rà soát, sửa đổi ngay, chậm nhất hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 343/UBND-TH ngày 04/4/2023 về thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Văn bản số 678/UBND-TH ngày 12/06/2023 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

- UBND huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện, xét thấy những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phù hợp thì đề xuất, kiến nghị gửi về Sở, ban, ngành tỉnh phụ trách để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo văn bản này.

Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc thì có văn bản kiến nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nguồn: Công văn số 715/UBND-TH ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn