Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Công điện 470/CĐ-TTG ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, ...
Điểm tin pháp luật

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Công điện 470/CĐ-TTG ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, ...

07/08/2023

Ngày 20/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 896/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai Công điện số 470/CĐ-TTg  ngày 26 /5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện đối với những nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh An Giang; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/1/2023 về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang; Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 05/6/2023 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày 30/12/2022 về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 và các Nghị quyết, Nghị định, Công điện, văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong năm 2023.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh kết nối cung cầu, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm An Giang tại các thị trường trọng điểm, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến xuất khẩu phù hợp với năng lực cạnh tranh, nhu cầu thị trường và tận dụng hiệu quả từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết và các Hiệp định với các đối tác khác (UAE, MERCOSUR); tích cực tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, hàng hoá của tỉnh An Giang, nhất là các mặt hàng có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang rà soát, chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiết giảm chi phí, ứng dụng chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính…để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đúng đối tượng nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là về đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng, góp phần giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát và chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh giải ngân các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi 2% (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ) và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi (gói cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân) với điều kiện cho vay hợp lý, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt và khả thi…; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật.

- Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, nhất là đối với thủ tục quyết toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ khác nếu thấy phù hợp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, Ban ngành tiếp tục rà soát, kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh cắt bỏ (hoặc báo cáo cấp thẩm quyền cắt bỏ) các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và xem xét, đề xuất xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và không giải quyết kịp thời, đúng quy định các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

- Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang chủ động kết nối với các doanh nghiệp thành viên để nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giải quyết theo thẩm quyền.

Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23 hàng tháng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó nêu rõ đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo để báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: Công văn số 896/UBND-KTN ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn