Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Điểm tin pháp luật

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

21/03/2024

Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 286/UBND-TH chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo Báo cáo số 1343/BC-VPCP ngày 01/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 02 năm 2024 thì An Giang là 01 trong 09 địa phương có điểm Khá đối với chất lượng thực TTHC, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Để tiếp tục duy trì và phấn đấu đạt điểm Tốt hằng tháng và cuối năm (80% đơn vị xếp loại Tốt) theo đánh giá tại Quyết định số 766/QĐ-TTg  ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

- Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (thuộc thẩm quyền của địa phương).

+ Thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được giao tại các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến cải cách TTHC, quy định kinh doanh, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân cấp trong giải quyết TTHC, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

+ Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; nghiêm cấm việc xử lý quá hạn các PAKN của cá nhân, tổ chức.

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả, thực hiện nghiêm công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (kết quả điện tử); nghiên cứu, triển khai các giải pháp, nhất là việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa.

+ Hằng tuần, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tại cuộc họp giao ban đối với từng nhóm chỉ tiêu tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ  và công khai kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Sử dụng kết quả đánh giá để ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy mạnh triển khai Thanh toán trực tuyến, đảm bảo hằng tháng đạt tỷ lệ tối thiểu 45%.

 + Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Long Xuyên, Tân Châu, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn có giải pháp khắc phục ngay đối với 33 đơn vị có tỷ lệ thanh toán trực tuyến dưới 45%; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ 46 đơn vị dưới 70 điểm phấn đấu đạt loạt Tốt (từ 80 điểm trở lên) hằng tháng trong thời gian tới.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến do cơ quan, địa phương cung cấp và tái sử dụng hồ sơ, kết quả TTHC đã được số hóa trước đó.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, xây dựng các clip tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp về tái sử dụng các kết quả thủ tục hành chính trước đó, hoàn thành trước ngày 10/4/2024.

- Văn phòng UBND tỉnh hằng tháng tiếp tục công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát; sử dụng kết quả đánh giá, tham mưu UBND tỉnh xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

(Nguồn: Công văn số 286/UBND-TH ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang)    

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn