Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Trao đổi nghiệp vụ về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Điểm tin pháp luật

Trao đổi nghiệp vụ về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

22/03/2024

Theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch được phân cấp, uỷ quyền cho Phòng Tư pháp cấp huyện gồm:

 

1. Nhóm các thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 1.001669); Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000756); Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (mã TTHC: 2.000779).

2. Nhóm các thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.002189); Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mã TTHC: 2.000554); Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (mã TTHC: 2.000547).

3. Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (mã TTHC: 2.000748).

4. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (mã TTHC: 2.000635).

Với chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký giấy tờ hộ tịch là phù hợp với quy định tại Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2019 và đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, phần mềm ứng dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia được hiện theo quy trình với thẩm quyền là Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Quy trình số hoá hồ sơ từ lúc tiếp nhận cho đến khi trả kết quả cũng được thực hiện theo quy trình này. Trường hợp uỷ quyền cho Phòng Tư pháp thực hiện thì quy trình số hoá trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ không đảm bảo trực tuyến toàn trình, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hoá hồ sơ của địa phương. Thiết nghĩ, rất cần phải rà soát lại quy trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết các nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch được uỷ quyền để điều chỉnh cho phù hợp với việc phân cấp, uỷ quyền cho Phòng Tư pháp theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ số hoá trên Cổng dịch vụ công quốc gia của địa phương./.

THẾ LỮ

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn