Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Một số điểm mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
Điểm tin pháp luật

Một số điểm mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

27/02/2023

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

 

Với mục tiêu đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của khuôn khổ pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật liên quan; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; khắc phục những vướng mắc, bất cập và bao quát hơn các yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn về đăng ký biện pháp bảo đảm, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đã kế thừa và bổ sung nhiều quy định mới, trong đó có thể kể đến một số điểm mới nổi bật như sau:

Thứ nhất, về chữ ký, con dấu trên phiếu yêu cầu đăng ký

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp chỉ cần có chữ ký, con dấu của một chủ thể; xác định cụ thể việc sử dụng chữ ký, con dấu trong trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân; người yêu cầu đăng ký là cá nhân không biết chữ hoặc là người khuyết tật không thể ký. Xác định cơ chế pháp lý về việc sử dụng chữ ký, con dấu trong trường hợp thực hiện việc đăng ký thông qua người đại diện, chi nhánh của pháp nhân và trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện, thay đổi chi nhánh của pháp nhân. Xác định cơ chế pháp lý về sử dụng chữ ký điện tử, con dấu điện tử trong đăng ký trên nguyên tắc chữ ký điện tử, con dấu điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký, con dấu được sử dụng trên văn bản.

Thứ hai, về chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP xác định việc chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký là trách nhiệm của cơ quan đăng ký và được thực hiện khi cơ quan đăng ký phát hiện thông tin có khai sót. Tuy nhiên, nếu sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký thì việc chỉnh lý thông tin được thực hiện theo thủ tục đăng ký thay đổi.

Thứ ba, về tài khoản đăng ký trực tuyến và mã số sử dụng cơ sở dữ liệu

Các quy định về chức năng, cơ chế quản lý, sử dụng đối với tài khoản đăng ký trực tuyến và mã số sử dụng cơ sở dữ liệu trong đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung) được quy định tách bạch trong từng trường hợp và từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thứ tư, về thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm của Văn phòng đăng ký đất đai

Thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh được liệt kê cụ thể theo từng trường hợp, bao gồm các trường hợp phải đăng ký, các trường hợp đăng ký theo yêu cầu và các trường hợp đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. 

Thứ năm, phân định rõ nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường là chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh “quản lý nhà nước đối với cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tạo cơ sở cho việc thực hiện đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương”. Trước đây, theo Nghị định số 102/2017/NĐ-CP các nhiệm vụ này đều do Sở Tư pháp tham mưu trực tiếp với UBND tỉnh.

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn