Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Giải đáp phản ánh của UBND phường Mỹ Xuyên
Hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp

Giải đáp phản ánh của UBND phường Mỹ Xuyên

22/05/2018

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 30/CV-UBND ngày 09/3/2018 của UBND phường Mỹ Xuyên về việc vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính (liên quan đến hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 203/STP-HCTP ngày 05/3/2018 về việc quán triệt một số quy định của pháp luật về chứng thực).

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 30/CV-UBND ngày 09/3/2018 của UBND phường Mỹ Xuyên về việc vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính (liên quan đến hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 203/STP-HCTP ngày 05/3/2018 về việc quán triệt một số quy định của pháp luật về chứng thực).

 

Về việc này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

 

Tại đoạn thứ 2 mục 3 của Công văn số 203/STP-HCTP có nêu: “Đồng thời, căn cứ vào Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc định đoạt tài sản chung mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng. Do đó, trong giấy, bán, cho, tặng xe, phần bên bán cần ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký của cả hai vợ chồng”. Nội dung của hướng dẫn này áp dụng đối với trường hợp xe của cá nhân là tài sản chung của vợ, chồng và đã đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại khoản 13 Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014:

 

“a) Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai đăng ký xe; trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải khai giấy khai đăng ký xe, có chữ ký của hai vợ chồng; cơ quan đăng ký xe thu lại giấy chứng nhận đăng ký xe cũ, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới”.

 

“b) Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy ủy quyền bán thay của các chủ sở hữu”.

 

Sở Tư pháp trao đổi để UBND phường Mỹ Xuyên thực hiện./.

 

Xem Công văn số: 278/STP-HCTP ngày 21/3/2018 của Sở Tư pháp về việc Giải đáp phản ánh  của UBND phường Mỹ Xuyên 

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn