Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Xây dựng đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ Sở Tư pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ Sở Tư pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh

21/12/2021

Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta từ xưa đến nay đã chứng minh, nếu thiếu sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, thì không thể nào đánh đuổi được giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Đoàn kết là sự kết hợp được nhiều người, mỗi người một ưu điểm riêng mà người khác không có, nên khi tất cả họ đồng tâm cùng làm một công việc thì công việc ấy sẽ được chia ra theo khả năng mà mỗi người có thể hoàn thành. Mỗi người phải biết cảm thông, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và phấn đấu hết mình với ý nghĩ “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” chứ không được ỷ lại cho người khác.

Đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản, nhằm đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống và là chìa khóa vàng đem lại thành công.
Trong điều kiện hiện nay, do ảnh hưởng tác động từ mặt trái của các quan hệ xã hội, của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm nãy sinh nhiều vấn đề phức tạp đe dọa đến việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong từng tổ chức. Do đó, đòi hỏi Đảng phải kịp thời đổi mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Kịp thời phát hiện và đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là vấn đề có tính chiến lược, quyết định mọi thành công”. Đây cũng chính là bài học sâu sắc và thực tiễn mà Đảng bộ Sở Tư pháp thời gian qua đã kiểm chứng. Khi nội bộ chưa thống nhất về tư tưởng, về chủ trương thì không thể có sự đoàn kết, nhất trí cao, đồng nghĩa với nó là sự bất ổn, tạo lực cản kìm hãm sự phát triển chung của Đảng bộ. Xây dựng khối đại đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nền tảng, làm động lực cho Đảng bộ phát triển là yêu cầu hết sức quan trọng của Đảng bộ hiện nay và thời gian tiếp theo. Để có sự đoàn kết cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập thể cấp ủy phải gương mẫu, đi đầu để xây dựng, tạo sự đồng thuận trên dưới một lòng, từ tập thể cấp ủy đến từng đảng viên trong Đảng bộ. Muốn vậy, cấp ủy cần sáng suốt bảo đảm sự công bằng và bình đẳng cho đảng viên trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên; kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.

Hai là, xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức. Từ Chi ủy, Chi bộ đến các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội Luật gia đều phải tạo cơ chế, cơ hội để mọi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đấu tranh, góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp vì mục tiêu chung, vì sự tiến bộ của cá nhân và tập thể Đảng bộ. Sự trao đổi thẳng thắn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Ba là, khối đại đoàn kết muốn bền chặt, lâu dài, Đảng bộ cần có môi trường sống và làm việc với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung, rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho mọi cán bộ, đảng viên có điều kiện phát triển.

QUỐC HƯNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn