Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

26/02/2019

Thực hiện Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Sở Thông tin và Truyền thông công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và Danh sách xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 vào nội dung “Chuẩn tiếp cận pháp luật” của Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

- Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019: 150 xã, phường, thị trấn; đạt tỷ lệ 96% (kèm Phụ lục 01).

- Xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019: 06 xã, thị trấn; chiếm tỷ lệ 4% (kèm Phụ lục 02).

2. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quyết định số 619/QĐ-TTg trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, đề ra các giải pháp thiết thực giúp các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và những năm tiếp theo.

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn