Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Bổ trợ tư pháp

Danh sách các tổ chức hành nghề

I. Công chứng

 

1. Danh sách các tổ chức hành nghề Công chứng

 

2. Danh sách Công chứng viên

 

3. Quyết định xóa đăng ký và thu hồi thẻ hành nghề Công chứng viên

 

4. Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp

 

5. Danh sách tổ chức hành nghề Công chứng đủ điều kiện tiếp nhận tập sự

 

II. Thừa phát lại

 

Danh sách các tổ chức hành nghề Thừa phát lại

 

III. Trung tâm giám định tư pháp

 

Danh sách các Trung tâm Giám định tư pháp

 

IV. Trung tâm bán đấu giá tài sản

 

Danh sách các tổ chức hành nghề bán đấu giá tài sản

 

Danh sách đấu giá viên

 

V. Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

 

Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

 

VI. Luật sư

 

Danh sách các tổ chức hành nghề Luật sư

 

VII. Trợ giúp pháp lý

 

Danh sách Trung tâm Trợ giúp pháp lý

 

Danh sách Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên

 

 

 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn