Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Danh bạ
Danh bạ ĐT và Hộp thư điện tử

Danh bạ

25/12/2018

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1

Cao Thanh Sơn

Giám đốc 3.600.803 ctson@angiang.gov.vn
2 Trần Công Lập

Phó Giám đốc

3.953.227 tclap@angiang.gov.vn
3 Trần Khánh Dân

Phó Giám đốc

3.502.025 tkdan@angiang.gov.vn
II. Văn phòng Sở

3.859.483

Fax: 3.859.483

 
1 Nguyễn Văn Tình Chánh Văn phòng 3.601.934 nvtinh@angiang.gov.vn
2 Trương Thị Tơ

Phó Chánh Văn phòng

 

ttto@angiang.gov.vn

3

Đặng Thị Hồng Hạnh

Kế toán  

dthhanh@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Lê Hiền

Chuyên viên

 

nlhien@angiang.gov.vn

5

Thi Anh Tuấn

CNTT   tatuan01@angiang.gov.vn
6

Huỳnh Thị Kim Hương

Kế toán

 

htkhuong01@angiang.gov.vn

7

Bùi Thị Tú Anh

Văn thư  

bttanh@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Vững

Phục vụ    
9

Tô Trọng Hữu

Bảo vệ    
10

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

Chuyên viên

 

ntmthoa@angiang.gov.vn

11 Lưu Danh Trình Tài xế    
III. Thanh tra Sở

3.957.304

 
1

Nguyễn Hồng Mước

Chánh Thanh tra

 

nhmuoc@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Thanh Bạch

Cán sự  

lttbach@angiang.gov.vn

3

Lê Ngọc Thành

Thanh tra viên

 

lnthanh@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Trường Sơn

Chuyên viên  

ntson20@angiang.gov.vn

IV. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật

3.957.476

 
1

Nguyễn Văn Thơm

Trưởng phòng  

nvthom@angiang.gov.vn

2

Võ Anh Thư

Phó Trưởng phòng

 

vathu@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Thị Trâm

Chuyên viên  

httram@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

 

nthang@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Phát

Chuyên viên

 

nhphat@angiang.gov.vn

VI. Phòng Hành chính tư pháp

3.856.552

 
1

Đặng Thị Mỹ Bình

Trưởng phòng

 

dtmbinh@angiang.gov.vn

2

Châu Ngọc Tiếp

Chuyên viên

 

cntiep@angiang.gov.vn

3

Trương Thị Như Hoa

Chuyên viên

 

ttnhoa@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bích Huệ

Chuyên viên

 

ntbhue@angiang.gov.vn

5 Bùi Thị Phương Thảo Chuyên viên  

btpthao@angiang.gov.vn

6

Trần Kỳ Toàn

Chuyên viên

 

tktoan@angiang.gov.vn

VII. Phòng Bổ trợ tư pháp

3.853.835

 
1

Nguyễn Thị Thuý Vi

Trưởng phòng

 

nttvi01@angiang.gov.vn

2

Tô Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

 

tttthuy@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hoà Hiệp

Chuyên viên

 

nhhiep@angiang.gov.vn

4 Nguyễn Bình Hòa Phú

Chuyên viên

 

nbhphu@angiang.gov.vn

5

Dương Thị Thu Oanh

Chuyên viên

 

dttoanh@angiang.gov.vn

VIII. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

3.953.272

 
1

Trịnh Tuấn Ngọc

Trưởng phòng

 

ttngoc@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng

 

ntbngoc01@angiang.gov.vn

3

Đỗ Minh Trung

Chuyên viên

 

dmtrung@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Quốc Hưng

Chuyên viên

 

nqhung03@angiang.gov.vn

X. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

3.857.762

Fax: 3.952.351

 
1

Phan Văn Hùng

Giám đốc

3.956.446

pvhung01@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Đóa

Phó Giám đốc  

ltdoa@angiang.gov.vn

3

Hà Quang Vân

   

hqvan@angiang.gov.vn

4

Lương Minh Hoàng

   

lmhoang@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Minh Hiền

    nmhien02@angiang.gov.vn
6

Văng Thị Vân

   

vtvan@angiang.gov.vn

7

Phạm Thanh Ái Duyên

   

ptaduyen@angiang.gov.vn

8

Lê Huệ Minh

   

lhminh02@angiang.gov.vn

9

Trần Phước Tài

     
10

Huỳnh Quốc Việt

   

chinhanhtgpl03@gmail.com

11

Lê Hồ Bích Hằng

   

chinhanhtgpl01@gmail.com

12

Đỗ Khoa Khôi

    dkkhoi@angiang.gov.vn
13

Trần Thị Cẩm Sách

    ttcsach@angiang.gov.vn
XI. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

3.857.763

6.250.275

 
1

Đặng Nguyễn Hồng Châu

Giám đốc  

dnhchau@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Duy Phương

Trưởng phòng TCHC

 

ndphuong@angiang.gov.vn

3

Lâm Thị Mỹ Hằng

Phó Trưởng phòng TCHC

 

ltmhang@angiang.gov.vn

4

Văn Thị Ngọc Hồng

Kế toán  

vtnhong@angiang.gov.vn

5

Trần Thị Mai Phương

Chuyên viên  

ttmphuong01@angiang.gov.vn

6

Lê Thanh Tùng

Chuyên viên

  lttung05@angiang.gov.vn
7

Lưu Đức Thọ

Phó phòng NVTH   ldtho@angiang.gov.vn
XI. Phòng Công chứng số 1

3.853.799

3.605.055

Fax: 3.952.071

 
1

Lý Đăng Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

ldnghia@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hà

Kế toán  

ntha@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Minh Khoa

Chuyên viên  

nmkhoa@angiang.gov.vn

4

Lưu Hoàng Nam

Chuyên viên

 

lhnam01@angiang.gov.vn

5

Trần Hải Phương

Thủ quỹ - Văn thư  

thphuong01@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

nthue02@angiang.gov.vn

XII. Phòng Công chứng số 2

3.867.277

Fax: 3.865.931

 
1

Quách Bảo Châu

Trưởng phòng  

qbchau@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

lttha@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Đào Huyên

Kế toán

 

ltdhuyen@angiang.gov.vn

4

Châu Thị Mai Trinh

Chuyên viên

 

ctmtrinh@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thạch

Chuyên viên

 

nvthach@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên

  ntbinh04@angiang.gov.vn
7

Nguyễn Thanh Cao

Chuyên viên

  ntcao@angiang.gov.vn

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn