Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Tịnh Biên: Kết thúc kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở năm 2019
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Tịnh Biên: Kết thúc kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở năm 2019

07/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/04/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên về kiểm tra công tác tư pháp cơ sở năm 2019, Đoàn kiểm tra công tác tư pháp cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã tiến hành kiểm tra tại 12/14 UBND xã, thị trấn (sau đậy gọi là UBND cấp xã).

 

Ngày 03 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên ban hành Quyết định số 3044/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2019 (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra). Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét đánh giá các nội dung như: Tình hình xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan công tác tư pháp; số văn bản QPPL được ban hành, kết quả tự kiểm tra, số văn bản gửi kiểm tra theo thẩm quyền; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện “Ngày pháp luật”; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động tuyên truyền viên; hoạt động quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL, HGCS, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hành chính tư pháp; Nuôi con nuôi; Chứng thực; chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; công tác tổ chức xây dựng ngành; tình hình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại cấp xã về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hưởng mai táng phí; việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật…

Responsive image

Ảnh: Buổi làm việc tại UBND xã An Hảo

Tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra đã đánh giá lãnh đạo UBND cấp xã đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác tư pháp cơ sở, công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa các hoạt động này từng bước đi vào nề nếp, ổn định. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp cơ sở đạt kết quả cao; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực được UBND cấp xã tuân thủ đúng quy định; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi đúng trình tự và thẩm quyền. Ngay từ đầu năm hầu hết UBND cấp xã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch có liên quan đến công tác tư pháp cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật, XLVPHC… để triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn. Ngoài ra, thường xuyên quan tâm đến công tác củng cố kiện toàn chức danh Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định, đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, bố trí thành phần tham dự theo yêu cầu làm việc của Đoàn kiểm tra.

Sau khi xem xét hồ sơ của các xã, thị trấn cho thấy vẫn còn một vài địa phương chưa thực hiện tốt ở một số nội dung như: ban hành kế hoạch hoặc nội dung chưa đầy đủ; đối với hồ sơ hộ tịch thực hiện còn sai sót, chưa đảm bảo theo quy định; thiếu biên bản xác minh đối với một số việc đăng ký hộ tịch; thiếu hồ sơ, tài liệu chứng minh và còn sai sót trong việc ghi chép sổ hộ tịch; còn chứng thực đối với những trường hợp giấy tờ tùy thân dùng để giao dịch hết giá trị sử dụng; không ghi chép vào sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch mà mở sổ theo dõi riêng; hồ sơ lưu văn bản từ chối nhận di sản không có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của UBND cấp xã; nội dung hợp đồng tặng cho QSDĐ thiếu ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ quyền sở hữu; trong sổ còn ghi tắt nội dung tên hợp đồng, thiếu họ tên của người yêu cầu chứng thực…

Kết thúc kiểm tra tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị một số nội dung để UBND xã quan tâm chỉ đạo công chức làm công tác hộ tịch nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, thận trọng trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, nhằm hạn chế sai sót chịu trách nhiệm pháp lý sau này khi các bên có phát sinh tranh chấp liên quan công tác hộ tịch. Quan tâm bố trí nơi lưu trữ hồ sơ đăng ký hộ tịch đảm bảo lưu trữ 20 năm và lưu trữ sổ hộ tịch vĩnh viễn nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước lâu dài. Đối với công tác chứng thực sử dụng mẫu lời chứng thực, ghi chép đúng theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BTP; chấp hành tuân thủ đúng các quy định về lưu trữ hợp đồng, giao dịch thời hạn lưu trữ 20 năm, việc chứng thực chữ ký thời hạn lưu trữ là 02 năm. Việc thực hiện TTHC liên thông đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên thông theo hướng dẫn tại quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh An Giang; đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phải được thực hiện liên thông để cấp BHYT, bảo vệ quyền lợi cho trẻ. Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL tại cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ hòa giải theo quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang; trong công tác TDTHPL và XLVPHC đề nghị quan tâm công tác xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là đối với các hồ sơ xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính…

PHƯỚC TÀI – PTP TỊNH BIÊN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn