Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019

23/01/2019

Ngày 08/01/2019, UBND thành phố Châu Đốc đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 (Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 04/01/2019).

 

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là đảm bảo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, Chương trình công tác của UBND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; Xây dựng tổ chức và cán bộ của Ngành tư pháp từ thành phố đến cơ sở trong sạch vững mạnh; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Kế hoạch xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 thực hiện gồm: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác hành chính tư pháp; trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; Quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Kiện toàn tổ chức, biên chế Ngành Tư pháp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch đã bám sát các quy định của pháp luật, Chương trình công tác của Sở Tư pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2019. Đồng thời đề ra 6 giải pháp để triển khai đảm bảo Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

PHÒNG TƯ PHÁP TP. CHÂU ĐỐC

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn