Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang: tiếp tục tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Sở Tư pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang: tiếp tục tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực

22/02/2019

Đó là yêu cầu được đặt ra tại Kế hoạch số 40/KHPH-STP-HLHPN giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2019. Kế hoạch trên vừa được hai bên ký kết vào ngày 18/02/2019.

 

Theo Kế hoạch, nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong năm 2019 tiếp tục bám sát vào bốn nội dung trọng tâm theo Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022, đó là:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến trẻ em, giáo dục, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, trợ giúp pháp lý, hình sự, hòa giải ở cơ sở… thông qua hình thức tổ chức tập huấn (02 lớp tập huấn cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở tại huyện Châu Phú và Tri Tôn, mỗi lớp khoảng 170 học viên), tổ chức Hội thi, Tọa đàm, Hội thảo về các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường công tác phối hợp hoặc diễn đàn, truyền thông, đối thoại luật pháp, chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ.

Responsive image
 

Trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Hai bên tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý gửi danh sách Luật sư cộng tác viên của Trung tâm và danh sách Trợ giúp viên pháp lý cho Hội phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cung cấp mẫu đơn và giới thiệu phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Responsive image
 

Phối hợp xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhóm phụ nữ yếu thế và một số vụ việc cụ thể; phối hợp tạo điều kiện tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý.

Phối hợp, liên kết hoạt động tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại các Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Bảo đảm phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới; bảo đảm sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong các cuộc họp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì đối với những văn bản có vấn đề giới có liên quan đến phụ nữ.

 

Responsive image
 

Ngoài ra, các bên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về giới, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ tham gia xây dựng các chương trình, dự án, đề án của Sở, ban ngành.

Tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật: Nội dung này tiếp tục được phối hợp thực hiện hiệu quả dựa việc phối hợp cung cấp thông tin cho nhau trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp.

Với việc quan tâm ban hành Kế hoạch phối hợp trên nhiều lĩnh vực ngay từ đầu năm, trong năm 2019 ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục thắt chặt hơn nữa công tác phối hợp, thực hiện công việc có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, từ đó góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.

MINH TRUNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn