Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Sở Tư Pháp họp định kỳ với Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư quý II/2024
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Lãnh đạo Sở Tư Pháp họp định kỳ với Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư quý II/2024

28/05/2024

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang và Chương trình công tác Tư pháp năm 2024 của Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Ngày 20/5/2024, Lãnh đạo Sở Tư pháp họp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh để trao đổi một số nội dung về công tác quản lý nhà nước luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh quý II/2024. Đồng thời, thông tin tiến độ chuẩn bị Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh An Giang nhiệm kỳ X (2023-2028); chuẩn bị tập huấn và bồi dưỡng cho Luật sư.

Cuộc họp do đồng chí Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; thành phần tham dự gồm: Ông Trần Công Lập – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Sáu – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; ông Trần Đức Nguyên, Bà Hồ Hoàng Phượng – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và ông Trần Ngọc Bản - Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ 2019-2023.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, Sở Tư pháp đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn chỉnh Văn kiện và các văn bản liên quan Đại hội Đoàn Luật sư nhiệm kỳ X (2023-2028) dự kiến vào tháng 7/2024. Cần đảm bảo tiến độ thời gian trình toàn bộ tài liệu đến các cơ quan liên quan (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ) trước khi trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Về công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Luật sư. Đề nghị thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nghiên cứu, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các văn bản pháp luật mới, chuẩn bị có hiệu lực trong năm 2024, nhất là Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về phía Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư cũng thông tin: Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ X các tiểu ban đã bám sát tiến độ, chuẩn bị đầy đủ, thống nhất giới thiệu nhân sự gồm: 01 Chủ nhiệm; 02 Phó Chủ nhiệm; 02 Ủy viên theo Nội quy của Đoàn Luật sư tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thống nhất với Ban Giám đốc Sở Tư pháp việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cho Luật sư năm 2024 theo Kế hoạch số 91/KH-STP của Sở Tư pháp. Giao Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hồ Hoàng Phượng tổ chức lấy ý kiến tập thể Luật sư và kịp thời phản hồi về Sở Tư pháp.

Kết luận cuộc họp ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Sở Tư pháp trên tinh thần tích cực phối hợp, hỗ trợ Đoàn Luật sư khẩn trương tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ X (2023-2028) theo tinh thần Công văn số 2412/BTP-BTTP ngày 13/5/2024 của Bộ Tư pháp về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư đảm bảo thời hạn nhiệm kỳ.  Về nhân sự, căn cứ các quy định hiện hành thống nhất nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là Đảng viên. Đây là điều kiện cần và đủ để tập thể Chi bộ Đoàn Luật sư kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đến luật sư toàn Đoàn. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xây dựng báo cáo chi tiết tình hình nhân sự chuẩn bị tham gia Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ X (2023 – 2028) tỉnh An Giang sắp tới. Báo cáo xin ý kiến Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hoặc mời Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào An Giang để cùng các ngành của tỉnh trao đổi xin ý kiến vè công tác chuẩn bị đại hội Đoàn Luật sư An Giang, nhất là về công tác nhân sự. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn và bồi dưỡng cho Luật sư năm 2024 (dự kiến trong tháng 6/2024)./.

MỸ THOA

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn