Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Thông tin khác

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

21/08/2023

Vào chiều 16/8/2023, tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (05/8/2003 - 05/8/2023) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng, thay mặt lãnh đạo và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã công bố Quyết định số 1662/QĐ-BTP và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh An Giang vinh dự có đồng chí Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

 

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua đồng chí đã lãnh đạo, trực tiếp tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), cụ thể các hoạt động nổi bật cụ thể như: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Trực tiếp chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành 29 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện;  tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại UBND huyện, thị xã, thành phố, một số Sở, ban, ngành tỉnh; kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn của địa phương để chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung cần ưu tiên xây dựng, hoàn thiện; UBND tỉnh ban hành 07 văn bản về xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL với 02 quyết định, 01 chỉ thị, 04 công văn.

Responsive image

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Trực tiếp chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL với 1.264 đại biểu tham dự; phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác văn bản, về quy trình xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách với khoảng 550 đại biểu tham dự; 03 hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác văn bản với 306 đại biểu tham dự; phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức 11 lớp tập huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 694 lượt người tham dự.

Trực tiếp chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu tự kiểm tra 1.099 văn bản QPPL (38 nghị quyết, 969 quyết định, 91 chỉ thị, 01 công văn), kiến nghị xử lý 10 quyết định, 01 chỉ thị có dấu hiệu sai về thẩm quyền, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày; 04 quyết định do UBND tỉnh ban hành do nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành. Kiểm tra theo thẩm quyền: 422 văn bản QPPL (130 nghị quyết, 290 quyết định, 02 chỉ thị), kiến nghị xử lý 04 quyết định do sai về thẩm quyền ban hành; 41 nghị quyết, 14 quyết định sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành việc xử lý 08/08 văn bản QPPL theo chuyên đề giá; 22 quyết định theo kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ kiểm tra văn bản QPPL về lĩnh vực nội vụ do HĐND và UBND tỉnh An Giang ban hành từ năm 2020 – 2021; Thực hiện rà soát thường xuyên 3.240 văn bản; phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/3/2022; rà soát, bãi bỏ bãi bỏ 05 Quyết định, 02 Chỉ thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; rà soát 70 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên các lĩnh vực, kiến xử lý 04 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 44 văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành dưới hình thức Chỉ thị có nội dung không còn phù hợp.

Tham mưu rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 1977 - 2013; kỳ 2014 - 2018; triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023. Sở Tư pháp phối hợp với Sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành 214 văn bản QPPL (47 nghị quyết, 167 quyết định) cần phải xử lý đã được phát hiện trong kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL 2014 - 2018; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần hằng năm.

Nhìn chung, với quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đổi mới căn bản công tác xây dựng và thực hiện pháp luật. Với những đóng góp của đồng chí, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, xử lý, loại bỏ các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của văn bản QPPL, phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

NGỌC HÂN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn