Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Thông tin khác

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2022

09/03/2022

Trên cơ sở đánh giá những thành tích đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/01/2022 triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện tốt hơn việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước bao gồm:

 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Linh hoạt, đổi mới về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

- Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thụ lý các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ hồ sơ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý từ những năm trước, không để tình trạng vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thiệt hại.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Qua đó, nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước.

- Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, nhất là ở những nơi có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhằm chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác này./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn