Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Huyện Châu Thành nâng cao chất lượng quản lý hộ tịch
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Huyện Châu Thành nâng cao chất lượng quản lý hộ tịch

11/08/2021

Thời gian qua, Cấp ủy và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

 

Huyện luôn quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác Tư pháp - Hộ tịch. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, Huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những quy định mới về thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, các quy phạm văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân của mình như: Đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân… Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 176 cuộc có khoảng 7.400 lượt người tham dự. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp dân ở các cụm tuyến dân cư được 20 cuộc với khoảng 1.000 người tham dự; tuyên truyền chuyên mục phổ biến văn bản pháp luật hàng tuần trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, thị trấn.

Responsive image

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã An Hòa 

Bên cạnh đó, huyện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các xã, thị trấn quan tâm bố trí phòng làm việc và trang bị máy tính, tủ đựng sổ sách, hồ sơ tài liệu để công chức tư pháp - hộ tịch làm việc.Huyện thường cử công chức Phòng Tư pháp và công chức các xã, thị trấn tập huấn nghiệp vụ hộ tịch do Sở Tư pháp tổ chức; Từ huyện xuống cơ sở, tất cả các công việc liên quan đến đăng ký hộ tịch đều được thực hiện thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đúng trình tự, thời gian quy định. Thông qua đó, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, khẳng định vai trò trong quản lý Nhà nước và bảo đảm quyền của công dân... 

Responsive image

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Nhuận

Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện tiếp nhận tổng số 5.087 trường hợp, trong đó: Ghi chú kết hôn: 01 trường hợp; Thay đổi, cải chính, bổ sung: 63 trường hợp; Thu hồi: 40 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 2.249 trường hợp; Xác nhận hộ tịch: 2.734 trường hợp. Trả đúng hạn: 5.087 trường hợp gồm: Thay đổi, cải chính, bổ sung: 63 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 2.249 trường hợp; Xác nhận hộ tịch: 2.734 trường hợp. Cấp xã tiếp nhận tổng số: 21.130 trường hợp với tổng lệ phí thu được: 270.312.000 đồng.Trong lĩnh vực chứng thực, UBND các xã, thị trấn chứng thực bản sao từ bản chính tổng số: 26.211 trường hợp; huyện chứng thực sao y bản chính 20 trường hợp.

Responsive image
 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư pháp – hộ tịch trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn như việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch đôi lúc còn chậm so với quy định. Cùng với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, tình hình dịch bệnh Covid-19...

Để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thời gian tới huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành;Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; Quản lý tổ chức bộ máy Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Thực hiện công khai, chính xác việc niêm yết các thủ tục hành chính; Tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tư pháp trên địa bàn huyện, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác tư pháp; Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch của các xã, thị trấn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, đăng ký hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

BẢO NGỌC - PTP CHÂU THÀNH

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn