Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Những nét nổi bật của công tác tư pháp huyện Phú Tân 6 tháng đầu năm 2021
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Những nét nổi bật của công tác tư pháp huyện Phú Tân 6 tháng đầu năm 2021

11/08/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Phú Tân, như : tổ chức tập huấn, tổ chức hội nghị, công tác tiếp dân, chưa tổ chức được trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, việc thẩm định các hồ sơ kiểm tra tính pháp lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ...

 

Để công tác tư pháp trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, Phòng Tư pháp đã kịp thời tham mưu và chủ động phối hợp với Các ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch...bám sát sự chỉ đạo của Sở Tư pháp, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhìn chung đến nay các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện được thực hiện cơ bản và có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực như sau:

Responsive image

Hội nghị triển khai công tác tư pháp trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2021

- Lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu góp ý 25 văn bản dự thảo, nội dung: Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Chỉ thị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THPL; Kế hoạch Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; Kế hoạch thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL…

- Lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tổ chức 02 cuộc Hội nghị triển khai các VBPL mới ban hành, với 150 lượt đại  biểu tham dự. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Phòng Lao động TBXH, Công an huyện tổ chức tuyên truyền 25 cuộc 656 lượt người dự; cấp xã 93 cuộc với 2.290 lượt người dự. Bên cạnh còn phối hợp nhà trường tổ chức tuyên truyền được 50 cuộc với 4.800 lượt cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh dự; sinh hoạt “Ngày pháp luật” đã triển khai 123 cuộc với 673 lượt cán bộ, công chức dự. Ngoài ra, phối hợp với Hội Luật gia huyện, tiếp công dân tư vấn pháp luật 10 cuộc; phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền với 20 tin, 10 bài, 08 chuyên mục, tiết mục về “Nhà nước và pháp luật”.

- Việc triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật: Tham mưu UBND huyện tổ chức 01 cuộc Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Phú Tân tiến hành họp để xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và công nhận 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Responsive image

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn

- Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: Các Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 81 vụ (hòa giải thành 76 vụ (đạt 93,8%); hòa giải quyết không thành 04 vụ; chưa giải quyết xong 01 vụ). Tổng số tiền chi hòa giải thành 76 vụ x 200.000đ/vụ = 15.200.000đ.

- Lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Kiểm tra 42 quyết định xử phạt VPHC đối với xã, thị trấn trong các lĩnh vực: An ninh trật tự, TTATXH; Xây dựng; Giao thông đường bộ; Thuốc lá điếu nhập lậu; Kiểm tra tính pháp lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 22 trường hợp.

- Lĩnh vực thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước: Cấp huyện: Lãnh đạo là Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tư pháp; Cấp xã: Lãnh đạo là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức Tư pháp xã, thị trấn. Trong 6 tháng trên địa bàn huyện chưa phát sinh vụ việc bồi thường nào.

- Thực hiện cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Cải chính trích lục hộ tịch: 539 trường hợp; Cấp bản sao khai sinh trích lục trước năm 1975: 2.062 trường hợp; Xác nhận không bộ Sổ bộ hộ tịch đăng ký trước năm 1975: 13.474 trường hợp; Thu hồi giấy khai sinh: 273;  Thực hiện đăng ký khai sinh 03 trường hợp, kết hôn 01 trường hợp, ghi chú kết hôn 01 trường hợp; Lĩnh vực chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, văn bản: 01 trường hợp; Chứng thực chữ ký 4.504 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 23.558 trường hợp, chứng thực hợp đồng dân sự 589 trường hợp; Khai sinh 8.585 trường hợp; Khai tử 1.047 trường hợp; Kết hôn 669; Hộ tịch khác: Thay đổi 39, cải chính 29, điều chỉnh 18, bổ sung 4.806, cha mẹ nhận con 04, con chưa thành niên nhận cha mẹ 2; Nuôi con nuôi: 04 trường hợp; Cấp giấy xác nhận TTHN: Kết hôn với công dân Việt Nam trong nước 841; kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam 3; sử dụng vào mục đích khác 581.

Thời gian tới để công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Phú Tân được thực hiện một cách đồng bộ trên tất cả các mặt, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban ngành, địa phương trong việc giải quyết các đầu công việc được UBND huyện giao; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tư pháp tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tư pháp ở địa phương./.

CẨM TÚ

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn