Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Các tin đã đưa:
 
Văn bản điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành đến năm 2018 (07/09/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018 theo Công văn số 1213/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch với những định hướng cụ thể như sau:
Các tin đã đưa:
 
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang
Skip portlet Portlet Menu
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (18/10/2017)
Ngày 21/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã chỉ đạo như sau:
Các tin đã đưa:
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
Quy định mới về quản lý phân bón (18/10/2017)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.
Các tin đã đưa:
 
Thông tin khác
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hành chính công qua bưu chính công ích (18/10/2017)
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2016.
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn