Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Các tin đã đưa:
 
Văn bản điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (30/01/2019)
Ngày 16/01/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.
Các tin đã đưa:
 
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang
Skip portlet Portlet Menu
Các tin đã đưa:
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa (18/04/2019)
Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2019.
Các tin đã đưa:
 
Thông tin khác
Skip portlet Portlet Menu
Tăng cường công tác kiểm tra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 (24/04/2019)
Ngày 17/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn