Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thông báo

Thông báo về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

(25/01/2018)

 

THÔNG BÁO
Về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra


Sở Tư pháp nhận được Báo cáo ngày 28/11/2017 của Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 926/KL-STP ngày 22 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng luật sư Quách Phong;
 

Qua xem xét nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 926/KL-STP ngày 22 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng luật sư Quách Phong và các tài liệu đính kèm; Sở Tư pháp xác định Văn phòng luật sư Quách Phong đã hoàn thành xong việc thực hiện kết luận thanh tra.
 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Sở Tư pháp thông báo:
 

- Kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra số 926/KL-STP ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Tư pháp đối với Văn phòng luật sư Quách Phong.
 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định./.

 

Xem Thông báo số 03/TB-STP

 

Tin liên quan:

Thông báo   (02/05/2018)

 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn