Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết quả Công tác Tư pháp xã Lương Phi trong thời gian qua
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Kết quả Công tác Tư pháp xã Lương Phi trong thời gian qua

30/10/2019

Công tác Tư pháp ở cấp xã được xem là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tư pháp, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về công tác tư pháp từ trung ương đến cơ sở.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp-hộ tịch, UBND xã Lương Phi luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn, củng cố và tạo điều kiện để các tuyên truyền viên, hòa giải viên tham gia đầy đủ nhằm đưa các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật đi vào cuộc sống một cách kịp thời và hiệu quả. Trong nhiều năm qua xã Lương Phi luôn là xã thực hiện và hoàn thành tốt công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện.

Trong thời điểm điều kiện kinh tế chưa phát triển ổn định, đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, chưa am hiểu sâu về pháp luật, chưa có điều kiện nghiên cứu, tham khảo các mô hình làm ăn hiệu quả nên ảnh hưởng chung đến việc phát triển kinh tế, VHXH và tình hình ANTT của xã. Trước tình hình đó, Đảng bộ và chính quyền xã Lương Phi bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cùng với sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nòng cốt là sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Phòng Tư pháp huyện. Hàng năm, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã xây dựng chương trình công tác, cùng với kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát và kiểm tra văn bản, chứng thực, hộ tịch, hòa giải, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính,…Trong quá trình thực hiện, hàng năm dựa trên cơ sở đánh giá của Phòng Tư pháp huyện, UBND xã tổ chức họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm những công tác còn hạn chế, đồng thời biểu dương những mặt công tác đạt kết quả tốt để khích lệ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo các cấp về thực hiện công tác tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải nên công tác Tư pháp tại xã Lương Phi luôn đạt thành tích tốt và nâng cao chất lượng qua từng năm. Đặc biệt, hiện nay xã đã được bố trí 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng chuyên môn công tác Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Với mục đích nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. UBND xã đã đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời chủ động lồng ghép đa dạng với các hình thức như: Họp dân tại các ấp, sinh hoạt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ người cao tuổi chấp hành tốt pháp luật, sinh hoạt các đoàn thể nhân dân. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã, đảm bảo phù hợp về thẩm quyền hình thức và nội dung, kỹ thuật soạn thảo trình bày tuân thủ đúng theo quy định. Phối hợp với Văn phòng UBND xã kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành. Đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc. UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận “Một cửa”, bố trí công chức tiếp nhận làm công tác chứng thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đầy đủ các mẫu dấu chứng thực, sổ chứng thực theo quy định. Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Công tác tiếp công dân đã được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Công tác hòa giải ở tổ hòa giải các ấp hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hàng năm, đều cử hòa giải viên tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải theo quy định. 100% hòa giải viên đều được nhân dân tín nhiệm. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản luật đã đi vào đời sống, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện. Mặc dù công tác hòa giải còn có những khó khăn, các mâu thuẫn phát sinh ngày càng phức tạp, nhưng với lòng nhiệt huyết, các hòa giải viên luôn hoàn thành tốt công tác của mình, góp phần giữ gìn trật tự an toàn của địa phương, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, công tác thực hiện Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảng ủy-UBND xã Lương Phi đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và phân công cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND xã và cấp trên. Qua công tác kiểm tra, đánh giá của Phòng Tư pháp huyện và Sở Tư pháp năm 2018, UBND xã Lương Phi đã được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

Với những kết quả đạt được về công tác Tư pháp trong nhiều năm qua, xã Lương Phi đã thể hiện tốt vị trí và vai trò trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân.

PHAN TRUNG CẢM – CC TP-HT XÃ LƯƠNG PHI

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn