Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2021
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2021

08/09/2021

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Đặc biệt là việc chấp hành quy định về củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp và hoạt động giám định tư pháp. Ngày 6/9/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 112/KH-STP về kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2021.

 

Đối tượng kiểm tra của Kế hoạch năm nay là Sở Xây dựng và Sở Tài Nguyên và Môi trường. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng; việc tổ chức hay cử người giám định tư pháp tham gia bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật về giám định tư pháp; thực hiện hoạt động giám định tư pháp ...

Việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra công tác giám định nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp tại địa phương; kịp thời có kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác giám định tư pháp trong thời gian tới.

THÚY VI

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn