Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 16/CT-TTg; Chỉ thị số 726/CT-UBND), ngày 01/4/2020 Sở Tư pháp tỉnh An Giang ban hành Công văn số 394/STP-BTTP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 2601/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1221/BTP-PLHSHC về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; ngày 04/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 340/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của

Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công văn số 2601/VPCP-KGVX; Công văn số 1221/BTP-PLHSHC; Công văn số 340/UBND-KGVX).

Sở Tư pháp tỉnh An Giang đề nghị người đứng đầu các tổ chức hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản nêu trên (Gửi kèm Chỉ thị số 16/CT-TTg; Công văn số 2601/VPCP-KGVX; Công văn số 1221/BTP-PLHSHC; Chỉ thị số 726/CT-UBND; Công văn số 340/UBND-KGVX).

Người đứng đầu các tổ chức hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, lưu ý:

- Những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet…) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó.

- Trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Người đứng đầu các tổ chức chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Sở Tư pháp yêu cầu người đứng đầu các tổ chức hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

Xem các văn bản đính kèm

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn