Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019

18/11/2019

Thực hiện bám sát nội dung, chương trình kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Qua đó, ngày 12/12/2019 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 và Quyết định số 186/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019. Trong năm 2019 công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp đạt được những kết quả nỗi bậc như sau:

 

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức đã tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính và 08 cuộc thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực Công chứng, Hộ tịch - Chứng thực; Đăng ký biện pháp bảo đảm; Đấu giá tài sản; Luật sư (tăng 01 cuộc so với cùng kỳ năm 2018) đối với 14 cơ quan, tổ chức. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trong điểm và hoàn thành đạt 100% so với kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra, ghi nhận các đơn vị chấp hành khá tốt quy định của pháp luật chuyên ngành về Lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực, Công chứng và Luật sư. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về thu phí đăng ký biện pháp bảo đảm, phí thù lao bán đấu giá tài sản cũng như trình tự thủ tục bán đấu giá. Trên cơ sở kết luận thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả nỗi bậc của các đơn vị, đồng thời kiến nghị xử lý rút kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị khắc phục các hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

Công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra sau thanh tra: Trong năm 2019, đã triển khai 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực đối với 10 đơn vị là UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo dõi, đôn đốc đối với 23 kết luận thanh tra (giảm 13 kết luận so với cùng kỳ năm 2018 gồm: Năm 2018 chuyển sang 13 kết luận, ban hành mới 10 kết luận). Trong đó 03 kết luận thanh tra hành chính, 11 kết luận thanh tra chuyên ngành; 09 kết luận thanh tra doanh nghiệp và 01 kết luận thanh tra đột xuất. Thực hiện hoàn thành 11 kết luận, còn lại 12 kết luận đã được thực hiện một phần.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2019, Sở Tư pháp tiếp công dân 30 lượt (giảm 01 lượt so với cùng kỳ năm 2018), nội dung phản ảnh và yêu cầu giải quyết về: Tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, công chứng, luật sư xác nhận có quốc tịch Việt Nam, trích lục giấy tờ hộ tịch, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, tố tụng, đấu giá tài sản ... Công chức tiếp công dân đã giải thích và hướng dẫn cho công dân liên hệ đến các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Cơ quan Thi hành án; Tòa án; tổ chức hành nghề Công chứng; UBNDcấp huyện/xã; Phòng Tư pháp, tổ chức Đấu giá tài sản...để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tiếp nhận 75đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 05 đươn so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: Không có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền là 03 đơn, đơn phản ánh thuộc thẩm quyền là 03 đơn. Các lĩnh vực công dân tập trung khiếu nại, tố cáo là tranh chấp đất đai, lĩnh vực tố tụng, lĩnh vực thi hành án dân sự…

- Đối với những đơn, thư không thuộc thẩm quyền đã ban hành văn bản chuyển đơn, trả đơn và hướng dẫn đương sự nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

- Đối với những đơn, thư kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra, xác minh và đã ban hành văn bản trả lời cho công dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Duy trì các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; định kỳ hàng năm thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật. Tổ chức thành công Hội thi “Hành trình từ làng Sen” lần thứ 5 năm 2019, trong đó, lồng ghép chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Tôn Đức Thắng về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện thường xuyên mỗi tháng 01 lần “ngày pháp luật” tại cơ quan trong đó lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

TRƯỜNG SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn