Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

29/07/2020

Kể từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và tại Sở Tư pháp nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức Thanh tra Sở nên công tác thanh tra được tích cực triển khai, kịp thời và đạt được những kết quả nỗi bậc như sau:

 

Về công tác thanh tra: Trong 07 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã triển khai 05 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực; lĩnh vực công chứng, chứng và lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm đối với 07 cơ quan, đơn vị được thanh tra. Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, Sở Tư pháp đã ban hành 05 kết luận thanh tra (KLTT) nhằm chấn chỉnh, kiến nghị xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém trong quá trình hoạt động. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách với số tiền 35.425.009 đồng, ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực với tổng số tiền 38.000.000 đồng.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra: Tổng số KLTT được theo dõi, đôn đốc trong kỳ là 15 KLTT. Trong đó, theo kế hoạch là 14 KLTT (gồm: 01 KLTT hành chính; 06 KLTT chuyên ngành; 07 KLTT doanh nghiệp) và 01 KLTT đột xuất (thanh tra chuyên ngành). Trong kỳ đã theo dõi, đôn đốc thực hiện hoàn thành 05 KLTT, các KLTT được tiếp tục theo dõi, đôn đốc thời gian tới là 10 KLTT.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong 07 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tiếp công dân 05 lượt. Nội dung liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, đấu giá tài sản và lĩnh vực công chứng. Kết quả, qua công tác tiếp công dân, công chức tiếp công dân đã tư vấn pháp luật, giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tiếp nhận 43 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 08 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết trong các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, lý lịch tư pháp và đấu giá tài sản. Kết quả: Đối với những đơn, thư không thuộc thẩm quyền Sở đã ban hành văn bản chuyển đơn, trả đơn và hướng dẫn đương sự nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật; đối với những đơn thuộc thẩm quyền, Sở đã tiến hành kiểm tra, xác minh và đã ban hành văn bản trả lời cho công dân theo quy định là 07 trường hợp, tư vấn, hướng dẫn và thuyết phục đương sự rút đơn do khiếu nại sai là 01 trường hợp.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Đơn vị đã triển khai việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các buổi hội nghị, sinh hoạt “Ngày pháp luật” đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở; duy trì thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; triển khai thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy rat ham nhũng; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo...Kết quả, trong kỳ đơn vị chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, hoặc có dấu hiệu tham nhũngxảy ra tại cơ quan./.

TRƯỜNG SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn