Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Một số kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Một số kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

08/09/2021

Trên cơ sở Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2021. Trong đó bao gồm Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

 

Để tập trung các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vi của Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 04/4/2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021. Theo đó, Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ cụ thể.

Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp từ các địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn chuyển hóa. Mỗi năm lựa chọn từ 01 đến 02 xã, phường, thị trấn trên từng địa bàn cấp huyện để tập trung các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh lồng ghép triển khai Đề án vào Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn và từng năm cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Điển hình:

Đội ngũ làm công tác PBGDPL các ngành, các cấp, trợ giúp viên pháp lý, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn, hòa giải viên ở cơ sở… được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thường xuyên liên tục hằng năm. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 61 Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm, có 6.505 lượt người tham dự. Các ngành, đoàn thể, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đã tổ chức 87 cuộc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện PBGDPL tại địa bàn trọng điểm với 6.860 lượt người tham dự.

Tổ chức thành công 10 Hội thi, 04 Cuộc thi tuyên truyền pháp luật với 44.646 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức, phối hợp tổ chức được 21.561 cuộc tuyên truyền với tổng số 963.562 lượt người tham dự; biên soạn, in ấn và cấp phát 137.995 tài liệu tuyên truyền các loại.

Từ năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp có phần hạn chế, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã thay đổi các hình thức tuyên truyền phù hợp (tổ chức Hội nghị, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật ra Nhân dân một cách có hiệu quả hơn (thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội...).

Từ năm 2018, tỉnh An Giang bắt đầu triển khai thực hiện gửi tin nhắn tuyên truyền pháp luật đến các thuê bao điện thoại thuộc các mạng Vinaphone, Viettel, Mobiphone trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã gửi 541.406 tin nhắn tuyên truyền pháp luật cho 490.091 thuê bao điện thoại.

Trên địa bàn cấp huyện, thường xuyên tuyên truyền, PBGDPL thông qua việc xây dựng các chuyên mục, phóng sự, mà điển hình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, nêu các gương điển hình người tốt việc tốt về chấp hành pháp luật, trả lời thư pháp luật cho Nhân dân;… trên hệ thống truyền thanh địa phương. Đặc biệt hướng đến những địa bàn nông thôn, các địa bàn có đông dân cư, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài thuê trọ...

Đài phát thanh, truyền thanh các cấp đã thực hiện tuyên truyền 9.548 tin, 1.604 bài, 700 chuyên mục, tiết mục, 119 câu chuyện truyền thanh, 230 phóng sự, phỏng vấn. Đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống như huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, các Đài truyền thanh địa phương này tích cực biên tập các chương trình thực hiện tuyên truyền song song 02 thứ tiếng Việt - Khmer phục vụ nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

Tại một số địa bàn trọng điểm là khu vực doanh nghiệp ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm. Doanh nghiệp từng bước quan tâm, tạo điều kiện cho công tác PBGDPL. Trên cơ sở các văn bản triển khai, hướng dẫn hằng năm, một số doanh nghiệp thực hiện đăng ký các lớp tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Hình thức tuyên truyền tại các doanh nghiệp cũng có sự đổi mới như: Tuyên truyền trực tiếp kết hợp với Gameshow; tổ chức Hội thi “Công nhân lao động tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông”. Công tác tổ chức ngày càng gọn nhẹ, đơn giản, hạn chế phiền hà cho doanh nghiệp. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động càng được nâng cao.

Các hoạt động trên đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Nhìn chung, qua công tác triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những kết quả khả quan, được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực đồng bộ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để đạt được các kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng phối hợp PBGDPL với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn nhất là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

LÊ HIỀN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn