Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

30/10/2019

Ngày 11/10/2019 tại Phòng họp UBND huyện, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành Tư pháp đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể như: công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%, công tác hành chính tư pháp được quan tâm thường xuyên, giải quyết số lượng lớn hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: chưa phát huy hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa đi vào thực chất; công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở một vài địa phương tiến độ thực hiện còn chậm; công tác chứng thực ở một vài địa phương còn xảy ra sai xót..

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế và để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019. Yêu cầu công chức Tư pháp, hộ tịch các xã - thị trấn, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Responsive image
 

1. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở

2. Tổ chức phổ biến văn bản QPPL đơt IV/2019.

3. Kiện toàn Hòa giải viên ở cơ sở theo kế hoạch số 563; 564 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022. Phát huy công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619 của Thủ tướng chính phủ.

4. Thực hiện nghiêm đúng theo tinh thần nội dung Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác chứng thực.

5. Tăng dần tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Responsive image
 

6. Quản lý chặt chẽ hồ sơ, sổ bộ hộ tịch. Hiệu quả chính xác trong đăng ký hộ tịch.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đao đức công vụ của công chức TP-HT

8. Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua nộp về Sở Tư pháp theo quy định ./.

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHỢ MỚI

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn