Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

13/05/2021

Để phục vụ cho việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, ngày 13/4/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 ngày 29/5/1993 (Công ước Lahay số 33) về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

 

Nội dung của Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. Đồng thời nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi nước ngoài; nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, nội dung cụ thể như sau: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi; việc thực hiện chuyển đổi các hình thức chăm sóc thay thế sang hình thức nuôi con nuôi; việc thực hiện các biện pháp tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em sống tại cơ sở trợ giúp xã hội; việc rà soát, đánh giá năng lực của các cơ sở nuôi dưỡng; công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ tại các cơ sở nuôi dưỡng khi giải quyết việc nuôi con nuôi; Công an tỉnh tập trung đánh giá công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi (nếu có); công tác phối hợp xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi; Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá về công tác giải quyết các vụ việc dân sự liên quan đến yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, tranh chấp về quyền thừa kế liên quan đến con nuôi; UBND cấp huyện đánh gia công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay số 33 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nuôi con nuôi. Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Việc tuân thủ các quy định của Luật Nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân cấp xã, của người dân khi đăng ký việc nuôi con nuôi và thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33.Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký việc nuôi con nuôi, công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/5/2021; hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi Công ước La Hay, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Thực hiện bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay số 33 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2020.

NGỌC TIẾP

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn