Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lần 3)
Thông báo

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lần 3)

19/09/2018

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1110/BQLKKT-VP ngày 30/8/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc đề nghị thẩm định đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lần 3)

 

 
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1110/BQLKKT-VP ngày 30/8/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc đề nghị thẩm định đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo
 

Theo nội dung dự thảo Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Quyết định.
 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật
 

Ngày 18/4/2018, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 87/BC-STP Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (Lần 1)
 

Tuy nhiên, ngày 22/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 164/2013/NĐ-CP, Nghị định 114/2015/NĐ-CP.
 

Theo đó, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 180/BC-STP ngày 26/6/2018 kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (lần 2)
 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT:
 

“Điều 14. Trách nhiệm của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp 
….

 

2. Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp giữa Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt. …”
 

Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:
 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. …”
 

Căn cứ các quy định trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 75/2017/QĐ-UBND (bổ sung quy định phối hợp bảo vệ môi trường vào dự thảo Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 75/2017/QĐ-UBND) là cần thiết và đúng thẩm quyền.
 

III. Nội dung dự thảo 
 

1. Dự thảo Quyết định
 

Thống nhất theo nội dung dự thảo
 

2. Dự thảo Quy chế
 

- Điểm d Khoản 2 Điều 8
 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại cơ sở quy định trách nhiệm: “Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn đền bù thiệt hại đối với cá nhân, tổ chức liên quan khi sự cố môi trường xảy ra tại khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu.”. 
 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất ý kiến với Công an tỉnh về trách nhiệm phối hợp quản lý môi trường tại Khoản 3 Điều 8 dự thảo Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Quyết định.
 

IV. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại lỗi chính tả trong toàn bộ nội dung dự thảo.
 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./.

 

Xem toàn văn báo cáo số 271/BC-STP ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp về việc Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lần 3)

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn