Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh

16/01/2019

Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

 

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện khách quan, chính xác, đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo sự  phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở mục đích đề ra, Kế hoạch tập trung  vào tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành; Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính; Thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng , nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

THU OANH

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn