Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

23/01/2019

Ngày 14/12/2018 Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2019 và thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.


Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu nội dung Thông tư này đến quý cơ quan, đơn vị và đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển khai nội dung Thông tư số 16/2018/TT-BTP trong ngành và địa phương mình đặc biệt là đề cương báo cáo và các biểu mẫu báo cáo để thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và báo cáo năm 2019.
Toàn bộ nội dung Thông tư 16/2018/TT-BTP được gửi đính kèm qua email. Trong trường hợp không nhận được Thông tư, đề nghị quý cơ quan liên hệ đồng chí Dương Thị Thu Oanh, số điện thoại: 0903.363.474, 02963.852894, địa chỉ email: dttoanh@angiang.gov.vn để được cung cấp văn bản.

Xem Công văn số 70/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2019 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

Xem Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn